كاهش 40 درصدی واردات كالا
كاهش 40 درصدی واردات كالا

خانه كاهش 40 درصدی واردات كالا

كاهش 40 درصدی واردات كالا

كاهش 40 درصدی واردات كالا ، سالم سازی تجارت كشور در شرایطی صورت گرفته كه در این سال ها افزایش درامدهای دولتی از محل واردات كالا،افزایش قیمت كالاها در بازارهای داخلی را نیز در پی نداشته است.

قانون- درآمدهای دولت از محل واردات كالا در حالی طی سه سال گذشته بیش از 150 درصد افزایش یافته كه در همین دوره زمانی كشور شاهد كاهش چهل درصدی واردات بوده است.

كاهش حجم واردات كالا

به گزارش قانون به نقل از خبرآنلاین،بررسی‌ها نشان می دهد در سال گذشته درآمد دولت ایران از محل واردات كالا به بیش از 18 هزار میلیارد تومان افزایش یافت این در حالی است كه میزان واردات كالا در سال 1395 در مقایسه با سال 1392 كاهشی چهل درصدی را تجربه كرده است.واردات ایران در سال 1392 برابر با 63 میلیارد دلار اعلام شده بود اما این رقم در سال گذشته به 44 میلیارد دلار كاهش یافته است. به این ترتیب در حالی كه 63 میلیارد دلار واردات كالا درآمدی برابر با 7 هزار میلیارد تومان برای كشور ایجاد كرد، واردات 44 میلیارد دلار كالا درآمدی بیش از 18 هزار میلیارد تومان برای دولت ایران در بر داشته است. این بدان معناست كه با اصلاحات ساختاری صورت گرفته ، واقعیات در حوزه واردات از سوی واردگنندگان اعلام شده و دولت دقت بیشتری را نسبت به دریافت حقوق گمركی از واردكنندگان نشان داده است.

سالم سازی تجارت كشور در شرایطی صورت گرفته كه در این سال ها افزایش درامدهای دولتی از محل واردات كالا،افزایش قیمت كالاها در بازارهای داخلی را نیز در پی نداشته است و طبق گزارش های رسمی اعلام شده تورم در تمامی این دوره زمانی روندی نزولی را طی كرده است.نرخ تورم در سال گذشته، از پس دو سال كاهش پیاپی بالاخره توانست تك رقمی شود و بر اساس آمار ارائه شده از سوی بانك مركزی و مركز آمار ایران نرخ تورم در كشور طی سال 1395 تك رقمی و در محدوده 6 تا 7 درصدی بوده است. 

به این ترتیب افزایش توامان درآمد دولت از محل واردات كالا و كاهش نرخ تورم و ثبات اقتصادی نشان دهنده سالم سازی فضای اقتصادی كشور و بهبود وضعیت در این حوزه است. ایران در حالی كه در سال های گذشته با حجم وارداتی به مراتب بیش از سال گذشته روبرو بود، درامدهای گمركی بسیار كمتر از این ارقام را شاهد بود.افزایش درآمدهای گمركی نشان دهنده حمایت از تولید داخل و نظارت دقیق بر روند واردات كالا به كشور است چرا كه پرداخت كامل حقوق گمركی و پیشگیری از تخلفات در این حوزه خود در حمایت از تولید داخلی و افزایش توان اقتصادی كشور برای ایجاد شغل از یك سو و رقابت پذیری صنایع ایران در بازارهای داخلی و خارجی از سوی دیگر موثر است.

پیش بینی می شود با تداوم این وضعیت توان تولید در ایران تقویت شده و افزایش درآمدهای دولت از محل واردات امكان اجرای برنامه های حمایتی از صنایع داخلی را بیش از پیش فراهم سازد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 260

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد