كدام خودروها از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند
كدام خودروها از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند

خانه كدام خودروها از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند

كدام خودروها از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند

كدام خودروها از مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند؟ مدیركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران گفت:به استناد تبصره ذیل ماده (9) قانون هوای پاك؛ خودروهای برقی- بنزینی، موتور سیكلت و خودروهای الكتریكی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند.

به گزارش آرمان اقتصادی، علی‌ علی‌آبادی فراهانی مدیركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با ارسال نامه ای به معقولی مدیركل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران نوشت:

«ضمن ارسال تصویر نامه شماره 61599 مورخ 1396/5/23 ریاست محترم جمهوری به سازمان حفاظت محیط زیست موضوع ابلاغ قانون هوای پاك جهت اجرا، خواهشمند است دستور فرمایید مراتب را یادداشت و به گمركات اجرایی ابلاغ گردد:

به استناد تبصره ذیل ماده (9) قانون هوای پاك «خودروهای برقی- بنزینی، موتور سیكلت و خودروهای الكتریكی تولید داخل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشند.»

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 228

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد