كشف ماده مخدر شیشه از داخل بطری‌های دوغ توسط مأموران گمرك
كشف ماده مخدر شیشه از داخل بطری‌های دوغ توسط مأموران گمرك

خانه كشف ماده مخدر شیشه از داخل بطری‌های دوغ توسط مأموران گمرك

كشف ماده مخدر شیشه از داخل بطری‌های دوغ توسط مأموران گمرك

كشف ماده مخدر شیشه از داخل بطری‌های دوغ توسط مأموران گمرك  ، مأموران گمرك مرز رازی در محوطه نقطه صفر مرزی میان ایران و تركیه، ابتدا به یك خودروی سواری كاپوتاژی كه بدون سرنشین رها شده بود مشكوك و تصمیم به بازرسی خودرو می‌گیرند كه در بازرسی‌های فیزیكی مورد خاصی از خودرو كشف نمی‌شود.

كشف ماده مخدر در دوغ

این بار مأموران گمرك تصمیم می‌گیرند با استفاده از سگ‌های موادیاب به عملیات جست‌وجو ادامه دهند،در حین بازرسی سگ‌های موادیاب به سمت سپر عقب خودرو رفته و به مأموران گمرك اعلام می‌كنند كه شیء مشكوكی در داخل سپر خودرو جاسازی شده است. مأموران گمرك قبل از شكستن سپر خودرو ابتدا با هماهنگی مرزبانی دستور قضایی اخذ و پس از شكستن سپر خودرو چند بطری دوغ پیدا می‌كنند و در بررسی‌های بیشتر مقدار 3 كیلو و 150 گرم ماده مخدر از نوع شیشه از داخل بطری‌های دوغ كشف می‌شود.

هم‌اكنون در بیشتر گمركات مرزی كه خدمات امور مسافری ارائه می‌شود سگ‌های موادیاب فعالیت می‌كنند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 277

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد