كشف محموله قاچاق سازمان یافته توسط گمرك با همكاری پلیس آگاهی نیروی انتظامی
كشف محموله قاچاق سازمان یافته توسط گمرك با همكاری پلیس آگاهی نیروی انتظامی

خانه كشف محموله قاچاق سازمان یافته توسط گمرك با همكاری پلیس آگاهی نیروی انتظامی

كشف محموله قاچاق سازمان یافته توسط گمرك با همكاری پلیس آگاهی نیروی انتظامی

گمرك ایران از كشف یك محموله قاچاق سازمان یافته با همكاری پلیس آگاهی نیروی انتظامی خبر داد. محموله ترانزیتی مغز گردو كه در یك مرحله از گمرك باشماق به منطقه ویژه اقتصادی سرخس ترانزیت شده بود، مجدداً به استناد مجوز قرنطینه نباتی دایر بر عودت كالا به مبدأ جهت ترانزیت و خروج از مرز مهران از گمرك سرخس خارج می‌گردد. مأموران گمرك كه این محموله را رصد الكترونیكی می‌كردند به موضوع مشكوك و محموله را ردیابی می‌كنند. حسب نقشه از قبل طراحی شده، صاحب كالا قصد تخلیه كالا در تهران را داشته كه باهوشیاری مأمورین خدوم گمرك كشف می‌گردد. بلافاصله موضوع جهت اقدام لازم از سوی گمرك سرخس به دفتر نظارت بر ترانزیت گمرك جمهوری اسلامی ایران منعكس كه دفتر مذكور، اطلاعات لازم درخصوص مشخصات محل، كامیون و راننده را از سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی استخراج و در اختیار پلیس آگاهی نیروی انتظامی جهت انجام اقدامات قانونی و توقیف محموله در محل قرار می‌دهد. پس از آن با تلاش به عمل آمده و اقدام به موقع نیروی انتظامی، متخلفین كه با هویت معلوم در شهرستان اسلامشهر اقدام به پاره نمودن سیم چادر كامیون نموده بودند، در حین تخلیه كالا دستگیر شدند.

كشف محموله قاچاق

این محموله نمونه‌ای از همكاری مشترك گمرك و پلیس در كشف محموله‌های ترانزیتی قاچاق به شمار می‌رود كه جا دارد از همكاری بسیار خوب پلیس آگاهی نیروی انتظامی  در این خصوص تقدیر و تشكر به عمل آید.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 286

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد