كشف 2 و نیم تن لوازم یدكی قاچاق در باك اتوبوس
كشف 2 و نیم تن لوازم یدكی قاچاق در باك اتوبوس

خانه كشف 2 و نیم تن لوازم یدكی قاچاق در باك اتوبوس

كشف 2 و نیم تن لوازم یدكی قاچاق در باك اتوبوس

مأموران گمرك پرویزخان 2480 كیلوگرم لوازم یدكی كه به طرز ماهرانه‌ای در اتوبوس ورودی به كشور جاسازی شده بود، كشف كردند.

به گزارش روابط عمومی گمرك ایران، از یك دستگاه اتوبوس اسكانیا ورودی از مرز پرویزخان 2480 كیلوگرم لوازم یدكی كه به طرز ماهرانه‌ای در باك اتوبوس جاسازی شده بود با هوشیاری مأموران گمرك پرویزخان كشف گردید.

كشف لوازم یدكی قاچاق

این گزارش حاكی است، با توجه به اینكه این اتوبوس شاخص‌های خطر احصاء شده از طرف كارشناسان خبره گمرك را دارا بود علیرغم پافشاری راننده درخصوص جلوگیری از ورود به دستگاه ایكس‌ری، اتوبوس جهت بررسی و ارزیابی اولیه به سمت دستگاه ایكس‌ری هدایت گردید و پس از انجام اسكن، كارشناسان به وجود جاسازی در قسمت باك اتوبوس مشكوك شده و جهت تشخیص نوع و میزان كالای جاسازی شده باك خودرو پس از بررسی كلیه مكان‌های اتوبوس كه احتمال جاسازی در آن می‌رفت مشخص گردید تعداد زیادی قطعات لوازم یدكی خودرو سنگین به وزن 2480 در داخل باك خودرو جاسازی شده است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 466

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد