كشف 6 كیلوگرم تریاك توسط مأموران گمرك فرودگاه امام خمینی
كشف 6 كیلوگرم تریاك توسط مأموران گمرك فرودگاه امام خمینی

خانه كشف 6 كیلوگرم تریاك توسط مأموران گمرك فرودگاه امام خمینی

whatsapp: 09018317541 02142326

كشف 6 كیلوگرم تریاك توسط مأموران گمرك فرودگاه امام خمینی

مأموران گمرك فرودگاه امام خمینی(ره) مقدار 6 كیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاك كشف كردند.

كشف مواد مخدر

مأموران این گمرك در حین انجام بازرسی از محموله‌ها به یك دستگاه كباب‌پز مشكوك شده و جهت بازرسی‌های بیشتر به سمت دستگاه ایكس‌ری هدایت كردند. با انجام بازرسی‌های بیشتر مشخص شد كه مقدار 6 كیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاك به طرز ماهرانه‌ای در داخل كباب‌پز جاسازی شده است.گمرك ایران در سال 2016 یكی از گمركات برتر جهان در كشف و مبارزه با قاچاق كالا و مواد مخدر شناخته شده است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 752

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp