كلیات الحاق چالدران به منطقه آزاد ماكو تصویب شد
كلیات الحاق چالدران به منطقه آزاد ماكو تصویب شد

خانه كلیات الحاق چالدران به منطقه آزاد ماكو تصویب شد

كلیات الحاق چالدران به منطقه آزاد ماكو تصویب شد

كلیات طرح الحاق شهرستان چالدران به منطقه آزاد تجاری صنعتی ماكو توسط اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان غربی تصویب شد.

در این جلسه مقرر شد در راستای جلوگیری از افزایش مساحت منطقه آزاد ماكو، بخشی كه قابلیت تجاری و صنعتی ندارد، از این منطقه خارج شده و شهرستان چالدران به جای آن در نظر گرفته شود.

منطقه چالدران به ماكو

قربانعلی سعادت استاندار آذربایجان غربی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه آذربایجان غربی در این خصوص گفت: شهرستان چالدران از جمله مناطق كمتر توسعه یافته استان به شمار می رود كه الحاق آن به منطقه آزاد تجاری صنعتی ماكو می تواند زمینه ساز توسعه این شهرستان باشد.

وی افزود: به علت كمبودهای موجود در چالدران، مهاجرت زیادی از این شهرستان به دیگر شهرستان های استان اتفاق می افتد به طوری كه در حال حاضر نرخ رشد جمعیت در این منطقه منفی است.

وی اظهار كرد: با الحاق چالدران به منطقه آزاد تجاری صنعتی ماكو می توان آینده روشنی را برای این منطقه متصور بود و بسیاری از مشكلات این شهرستان را در حوزه های مختلف اقتصادی حل كرد.

به گزارش ایرنا، منطقه آزاد تجاری صنعتی ماكو بیش از پنج هزار هكتار را در مرز ایران با تركیه و جمهوری خودمختار نخجوان شامل می شود كه شهرستان های ماكو، شوط و پلدشت در داخل منطقه هستند.

چالدران هم یكی از شهرستان های آذربایجان غربی است كه در نوار مرزی ایران با تركیه و بین شهرستان های ماكو و خوی واقع شده است.

چالدران با وجود قابلیت های زیاد، یكی از شهرستان های كمتر توسعه یافته آذربایجان غربی به شمار می رود.

این شهرستان نزدیك به 2 هزار كیلومتر مربع مساحت و افزون بر 50 هزار نفر جمعیت دارد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 190

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد