لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا به مجلس رسید
لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا به مجلس رسید

خانه لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا به مجلس رسید

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا به مجلس رسید

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا به مجلس رسید : رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز از سوی دولت به مجلس ارسال شده است.

مبارزه با قاچاق

محمد رضا پور ابراهیمی گفت: مجلس دهم آماده است تا تصمیمات دولت درخصوص  موضوع مبارزه با قاچاق كالا و ارز  و  موافقت‌نامه‌ها را دنبال كند.

وی افزود،  بر این اساس دولت پیشنهاد اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق كالا  را ارائه كرده كه نخستین جلسه بررسی آن  برگزار شده است.

رئیس كمیسیون اقتصادی همچنین با بیان نقش گمرك در مبارزه با قاچاق كالا گفت: اصلاحیه قانون گمرك نیز در دستور كار كمیسیون اقتصادی قرار گرفته است.

اصلاحیه قانون گمرك به پیشنهاد وزارت اقتصاد در دولت تصویب شد و لایحه آن برای تصویب در مجلس اواخر سال گذشته در اختیار كمیسیون اقتصادی قرار گرفته است.

پورابراهیمی همچنین گفت: اصلاح قانون مبارزه با قاچاق كالا  و قانون مالیات بر ارزش افزوده از  اولویتهای كاری كمیسیون اقتصادی مجلس تا پایان سال است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 326

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد