لزوم بهرمندي از استانداردهاي محصول صندلي اداري ومعرفي استاندارد
لزوم بهرمندي از استانداردهاي محصول صندلي اداري ومعرفي استاندارد

خانه لزوم بهرمندي از استانداردهاي محصول صندلي اداري ومعرفي استاندارد

whatsapp: 09018317541 02142326

لزوم بهرمندي از استانداردهاي محصول صندلي اداري ومعرفي استاندارد

1-مقدمه:

استانداردها به عنوان یك الگوی مشترك در طول تمدن بشری همواره در خدمت علم دانش بوده اند آنها بر اساس یك زبان یا فهم مشترك بوجود آمده اند و آنقدر در اشكال زندگی نفوذ كرده اند كه بصورت معمول و روزمره گشته اند.
از ابتدای قرن 20 سازمان جهانی استاندارد بر اساس گسترش مقالات جهانی و بازرگانی اقدام به تدوین و نشر و بكارگیری استانداردهای محصول و قطعات نمود. در دهه پایانی قرن نیز استانداردهای غیر محصولی مثل استاندارد كیفیت و محیط زیست به خدمت جامعه جهانی آمد. موسسات استاندارد در كشورها مسئول تدوین ترویج و كنترل اجرایی استانداردها در كشور می باشند تا بتوانند خدماتی به تولیدكنندگان و مصرف كنندگان ارائه كنند در این مقاله در خصوص استانداردهای صندلی های اداری به بحث و تبادل آرا خواهیم پرداخت.

chair

2- هدف:

هدف از ارائه این مقاله ضمن بیان مزایا پیاده سازی استانداردهای محصول برای تولیدات مبلمان شرح مختصری از آزمایشهای استاندارد ملی آمریكا برای مبلمان اداری و بیان برتری های آن نسبت به استاندارد ملی ایران (5040) و راهكارهای پیشنهادی برای استفاده از آن در كشور ایران است.

3- لزوم بهره مندی از استانداردهای محصول در تولیدات و مصرف:

الف: حصول اطمینان از كیفیت محصولات
ب: اجرای برخی ملاحظات زیست محیطی
ج: حفظ سلامت ایمنی فردی
هـ: همگامی و هماهنگی با پیشرفتهای ملی و جهانی در زمینه صنایع و علوم
و: ارتقاء دانش فنی و تكنولوژیك واحدهای تولیدی
ز: حفظ حقوق مصرف كنندگان از طریق آگاهی دادن به ایشان

4- علل انتخاب استاندارد ملی آمریكا (BIFMA)

انتخاب استاندارد ملی آمریكا بر اساس بررسی و یك تحقیق سیتماتیك و مطالعه اجمالی استانداردهای مشابه BS و AS و…. صورت گرفته است. بروز بودن استاندارد و دقیق و به واقع نزدیكتر بودن الزامات آن ضمن جامعیت آن همچنین قبولیت جهانی و بكارگیری آن توسط كمپانی های بزرگ تولید صندلی اداری سبب گردید با توجه به تجارت كاربرد استاندارد 5040 در ایران این استاندارد انتخاب و
پیشنهاد گردد انتخاب این استاندارد علاوه بر امكان پیاده سازی كامل در صنایع داخلی و اخذ تاییدهای مربوطه می توان به عنوان یك رفرنس در بازنگری استاندارد ملی ایران بكار رود.

5- شرح مختصری از آزمایشهای استاندارد BIFMA

در این قسمت با توجه به كمبود وقت وحوصله مقاله كلیاتی ارائه خواهد شد.
این استاندارد تبیین كننده آزمایشهای خاص، تجهیزات آزمایشگاهی مربوط به آن، شرایط آزمایش و سطوح مورد پیشنهاد در آزمایش و ارزیابی عملكرد، دوام و تناسب ساختار صندلی های اداری با كاربری عمومی است.
BIFMA یك استاندارد ملی آمریكایی است كه در دسامبر 2002 توسط ANSI به تصویب رسیده است.

6- بیان برتری های استاندارد BIFMA و استاندارد ملی ایران (5040)

چون امكان مقایسه بند به بند این استاندارد با بندهای متشابه یا متناظر آن دراستاندارد5040 در حوصله این مقاله نیست می توان به برتری های این استاندارد بسنده كرد.

1- واقعی تر بودن آزمایشها
2- میزان بارگذاریهای منطقی تر BIFMA نسبت به 5040
3- كاملتر بودن آزمونها در خصوص اجزای صندلی
4- مدت زمان انجام تست و آزمونها كوتاهتر
5- استفاده از ابزار و دستگاههای ساده تر و چند منظوره
6- صرف سرمایه گذاری سخت افزارهای و آزمایشی كمتر
7- راهكارهای پیشنهادی بررسی استفاده از استانداردها در صنعت مبلمان
توصیه می شود
الف) در بازنگری استاندارد ملی 5040 الزامات مربوط به استاندارد BIFMA در نظر گیرد و مرجع استاندارد ملی ایران قرار گیرد.
ب) صدور پروانه استاندارد و اخذ تایید به استاندارد به محصولات تولیدی داخل منوط به اخذ هر دو استاندارد های موجود 5040 (صندلیهای اداری مقررات عملكرد و روشهای آزمون) و 7494(صندلی های گردان مقررات ابعادی گردد) حتی از طریق لینگ با استاندارد های سازنده داخلی صندلی دوام مواد سطحی و مقررات ارگونومی را شامل شود.
ج) در یك برنامه زمانبندی یك تا دو ساله استانداردهای تشویقی فعلی به استاندارد های اجباری تبدیل گردد تا تولیدكنندگان كه قادر به اخذ آن نمی باشند از گردونه رقابت حذف گردند.
د) جهت ترخیص كالا و محصولات در مبادی قانونی ورودی كشور لزوم اخذ تأیدیه استانداردهای ملی جهت حمایت از تولید كنندگان و مصرف كنندگان صورت پذیرد.
هـ) هماند سایر اقلامی كه مشمول استانداردهای اجباری هستند موسسه استاندارد محصولات غیر استاندارد را شناسایی و معرفی حتی مبادرت به جمع آوری آنها از بازار نماید.
و) هزینه های پیاده سازی و اخذ نشان استاندارد و شارژهای سالانه از طریق سوبسیدهای مربوط به صنایع پرداخت گردد.

تاثیر پذیری طراحی صندلی از حركات بدن انسان بویژه در خصوص عملكرد سیستمهای حركتی صندلی
با ورود مدرنیته به زندگی امروز، انسان ناچار است بیشتر ساعت های روز خود را در محیط كار سپری كند.
صندلی به عنوان یكی از بهترین ابزار كار روزانه ی افراد باید پاسخگوی حركت های بدن انسان باشد. یك صندلی كاری خوب باید مطابق با حركت مفاصل اصلی بدن كمر، زانو و مچ پا حركت كند. یك صندلی ارگونومیك صندلی است كه بتواند مقلد حركات بدن انسان باشد.
برای اینكه صندلی كاری بتواند مقلد حركت مفاصل اصلی بدن باشد به یك سری مفاصل مكانیكی احتیاج دارد.
در این مقاله به بررسی این مفاصل پرداخته‌ایم.
صندلی می‌تواند قابلیت دوران حول محوری زیر نشیمنگاه یا حول محوری نزدیك زانوها یا دوان پشت صندلی حول محوری در نزدیكی لگن خاصره را داشته باشد. ولی در تمام این حركت ها صندلی قادر به تقلید همه ی حركات بدن نیست. در نتیجه باعث عدم تعادل كاربر و كرفتگی عضلات نواحی مختلف بدن او می شود. كامل ترین مكانیزم حركتی صندلی مكانیزم سینكرون (Syuchronous) است این مكانیزم یك رابطه ی مشخص و تعریف شده بین حركت كف و پشت ایجاد می كند. در نتیجه می تواند دامنه ی وسیعی از حركت های بدن انسان را حمایت كند.
صندلی كاری خوب همچنین باید توانایی حمایت بدن د ر حركات دورانی به چپ و راست را هم داشته باشد كه برای دستیابی به چنین حركتی باید پشت صندلی نقش حامی ستون فقرات را ایفا كنند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 527

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp