لزوم ثبت مجوز ورود جدید تجهیزات و ملزومات پزشكی
لزوم ثبت مجوز ورود جدید تجهیزات و ملزومات پزشكی

خانه لزوم ثبت مجوز ورود جدید تجهیزات و ملزومات پزشكی

لزوم ثبت مجوز ورود جدید تجهیزات و ملزومات پزشكی

لزوم ثبت مجوز ورود جدید تجهیزات و ملزومات پزشكی از تاریخ  1396/02/20 در سامانه جامع تجارت ایران و غیرفعال شدن ثبت مجوز ورود در سامانه IMED

ثبت مجوز ورود تجهیزات پزشكی

به اطلاع شركتهای محترم وارد كننده و تولید كننده تجهیزات پزشكی می رساند با توجه به نامه شماره 33023/60 مورخ 1396/01/29معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت  در لزوم ثبت سیستمی مجوز ورود كلیه كالاهای سلامت در  سامانه جامع تجارت ایران و دستور معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو در اینخصوص، شركتها موظفند جهت ثبت درخواست مجوز ورود جدید خود به سامانه جامع تجارت ایران مراجعه نموده و با استفاده از كد IRC نسبت به ثبت درخواست ورود و ثبت سفارش اقدام نمایند، لذا از تاریخ 1396/02/20 ثبت مجوز ورود جدید در سامانه اداره كل تجهیزات پزشكی IMED ، میسر نخواهد بود.

لازم به ذكر است در مردادماه سال 1395 با همكاری انجمن های تولید كننده و واردكننده تجهیزات و ملزومات پزشكی، دوره های آموزشی سامانه مذكور برای شركتها ارائه شده و راهنماها و فرآیندهای آن نیز در آن سامانه در دسترس عموم می باشد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 172

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد