لیست كامل حمایت های گمركی از شركت های دانش بنیان اعلام شد
لیست كامل حمایت های گمركی از شركت های دانش بنیان اعلام شد

خانه لیست كامل حمایت های گمركی از شركت های دانش بنیان اعلام شد

لیست كامل حمایت های گمركی از شركت های دانش بنیان اعلام شد

لیست كامل حمایت های گمركی از شركت های دانش بنیان اعلام شد

گمرك ایران لیست كامل حمایت های گمركی از شركت های دانش بنیان را اعلام كرد.
حمایت های گمركی از شركت های دانش بنیان شامل 19 بند است و در گام نخست 26 شركت دانش بنیان از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به گمرك ایران معرفی و لیست این شركت ها به منظور بهره مندی از مزایا و تسهیلات گمركی جهت اجرا به گمركات سراسر كشور ابلاغ گردیده كه این تسهیلات شامل موارد ذیل است :
1. استفاده از تسهیلات ماده 57 آئین نامه اجرائی قانون امور گمركی
2. پذیرش ضمانت نامه بانكی حداكثر یكساله برای ترخیص قطعی ماده 6 قانون امورگمركی
3. پذیرش ضمانت نامه بانكی كلی برای ترخیص قطعی و سایر رویه ها ماده 6 آئین نامه اجرائی فانون امور گمركی
4. استفاده از تضمین بیمه ای برای صادرات
5. ترخیص كالا خارج از مسیر قرمز
6. استفاده كامل از تسهیلات بسته حمایت از تولید
7. استفاده كامل از تسهیلات بسته حمایت از صادرات
8. تخفیف در هزینه خدمات انجام خدمات گمركی به پیشنهاد گمرك و تایید وزیر محترم امور اقتصادی (بند الف ماده 3 آئین نامه اجرائی قانون امور گمركی)حداكثر تا سقف 50 درصد
9. استفاده از حداقل تضمین در كلیه مواردی كه در قانون امور گمركی وآئین نامه اجرائی به تضمین اشاره شده است
10. رسیدگی به پرونده اختلافات گمركی فعالان اقتصادی مجاز بصورت فوری و خارج از نوبت در كمیسیونهای رسیدگی به اختلافات گمركی
11. ارائه مجوز ایجاد انبار اختصاصی
12. انجام فرآیند استرداد خارج از نوبت مطابق با تسهیلات پیش بینی شده در بسته حمایت از تولید با اخذ تعهد
13. نگهداری بخشی از كالا به عنوان وثیقه خارج از نوبت مطابق تسهیلات پیش بینی شده دربسته حمایت از تولید با اخذ تعهد .
14. استفاده از ماده 42 ، اجازه رئیس كل گمرك و تعهد بالاترین مقام وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مرتبط با محاسبه وجوه متعلقه و صدور حكم
15. استفاده از تسهیلات موضوع استاندارد32-3 كنوانسیون تجدید نظر شده كیوتو
16. استفاده از تسهیلات ماده 6 قانون امورگمركی كالای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی با تعهد مسئولان مالی سازمان و اشخاص با اخذ ضمانتنامه بانكی با حداكثر سقف یكساله.
17. رسیدگی خارج از نوبت اظهارنامه باتوجه به ضرائب تعیین شده با ضریب اهمیت زمانی دو (معادل شركتهای تولیدی ) در سامانه جامع امورگمركی بصورت سراسری.
18. پذیرش و تسهیل ورود موقت برای صادر كنندگان
19. گرفتن اسناد و اوراق بهادار به جای ضمانتنامه
حمید بیات مدیر كل دفتر برنامه ریزی و بهبود فرآیندهای گمركی در این خصوص گفت :
پیرو ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی و در راستای اجرای سیاست « پیشتازی اقتصاد دانش بنیان ، پیاده سازی و اجرای نقشه جامع ملی كشور ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی كشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش بنیان در منطقه گمرك تسهیلاتی را برای شركت های دانش بنیان در نظر گرفت و نظر به تأكیدات مقام محترم ریاست كل مبنی بر توسعه طرح فعالان اقتصادی مجاز (AEO) به منظور ارائه تسهیلات بیشتر به شركتهای دانش بنیان ، 26 شركت دانش بنیان كه ازطرف معاون محترم علمی ریاست جمهوری معرفی شده بودند پس از طی مراحل لازم و تایید معیارهای تعیین شده توسط كمیته مربوطه در فهرست فعالان مجاز اقتصادی قرار گرفت و طی بخشنامه ای از طرف معاون محترم فنی و امورگمركی جهت ارائه تسهیلات به گمركات اجرایی معرفی شدند.
بیات در ادامه گفت : به منظور آشنایی شركت های دانش بنیان با تسهیلات گمركی همایشی در محل معاونت علمی رئیس جمهور با حضور مدیران شركت های دانش بنیان دوم تیر ماه سالجاری برگزار و تسهیلات و خدماتی كه گمرك ایران به شركتهای پذیرفته شده دانش بنیان در راستای طـرح فعالان مجاز اقتصـادی ارائه می دهد توسط نمایندگان دفتر برنامه ریزی و دفتر واردات تشریح گردید و به سئوالات مختلف این شركت ها در زمینه امورگمركی پاسخ داده شده كه این امر مورد توجه شركت های مذكور و برگزاركنندگان همایش قرارگرفت.
وی افزود : طبق تعریف فعالان اقتصادی مجاز ، اشخاص ( حقیقی یا حقوقی ) می باشند كه در جابجایی بین المللی كالا به نحوی انجام وظیفه می نمایند و به وسیله یك اداره گمرك ملی به عنوان رعایت كننده استانداردهای امنیتی سازمان جهانی گمرك مورد تأیید قرار گرفته اند.
به گفته بیات پروژه فعالان اقتصادی مجاز (AEO) در تعداد زیادی از كشورهای دنیا از جمله ژاپن ، كره جنوبی ، مالزی ، اندونزی ، سوئیس ، سنگاپور ، نیوزیلند و اتحادیه اروپا در سطح ملی و بین المللی با موفقیت اجرا شده است.
مدیر كل دفتر برنامه ریزی و بهبود فرآیندهای گمركی تاكید كرد : اجرای برنامه فعالان اقتصادی مجاز منافع زیادی هم برای دولت و هم برای بخش تجارت كشورها به دنبال داشته كه از آن جمله می توان به موارد ذیل اشاره كرد:
1. تسریع در ترخیص ، كاهش زمان ترانزیت ، پائین آمدن هزینه های انبارداری ، كاهش بازدیدهای گمركی و نیز كاهش هزینه ها
2. ارائه امكان دسترسی به ارزش محموله ها برای برنامه فعالان اقتصادی مجاز (AEO) با امكان دسترسی به سوابق با رضایت طرفین
3. امكان بازبینی و حسابرسی قبل و بعد از ترخیص ، تخفیف در مورد تخلفات غیر عمدی و مساعدت در مورد كمبود نقدینگی واجد شرط بودن برای ترخیص از راه دور
4. شناسایی و به رسمیت شناختن متقابل فعالان اقتصادی كشورها كه موافقتنامه دو جانبه را امضاء نموده اند.
5. توسعه یك سیستم بین المللی تأییدیه و به رسمیت شناختن وضعیت فعالان اقتصادی مجاز در سطح دو جانبه ، منطقه ای و در آینده در سطح جهان می باشد به نحوی كه یك فعال اقتصادی مجاز تأیید شده مورد پذیرش سایر گمركات كشورها نیز باشند.
به گفته بیات فاز اول این پروژه ، با اولویت شركتهای پتروشیمی آغاز گردید و سپس در فاز دوم شركتهای تولیدی و دانش بنیان مشمول برخورداری از تسهیلات مصوب گردیده اند.
مدیر كل دفتر برنامه ریزی و بهبود فرآیندهای گمركی خاطر نشان كرد : عملكرد شركتهای دانش بنیان تأثیر بسزایی در ارتقاء رتبه جایگاه علمی ، تجاری و قدرت اقتصادی كشور بر جای می گذارد و در راستای حمایت از این شركتها ، سازمانهای دولتی و وزارتخانه ها با ارائه تسهیلات مناسب به آنها در رسیدن به این هدف كمك می نمایند كه گمرك نیز از این امر مستثنی نبوده و به منظور ارائه خدمات و تسهیلات ویژه به شركتهای دانش بنیان در گام نخست 26 شركت معرفی شده از سوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری را مشمول برخورداری از تسهیلات فعالان مجاز اقتصادی نموده است.

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 391

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد