مانع تراشی چین در راه واردات محصولات غذایی كشورهای غربی
مانع تراشی چین در راه واردات محصولات غذایی كشورهای غربی

خانه مانع تراشی چین در راه واردات محصولات غذایی كشورهای غربی

مانع تراشی چین در راه واردات محصولات غذایی كشورهای غربی

چین در راه واردات محصولات غذایی كشورهای غربی مانع تراشی خواهد كرد ،چین در نظر دارد با تصویب قانونی نظارت بر واردات مواد غذایی به كشور را افزایش دهد. در صورت تصویب این قانون، كشورها برای صادرات تولیدات و محصولات غذایی به چین باید مجوز سلامت محصول خود را از مقامات این كشور كسب كنند.

چین واردات مواد غذایی

چین دومین واردكننده بزرگ محصولات غذایی در جهان محسوب می شود. این قانون با مانع تراشی می تواند حجم صادرات مواد غذایی ایالات متحده آمریكا و یا كشورهای عضو اتحادیه اروپا به چین را با افت شدیدی مواجه كند.آمریكا و اروپا اعتقاد دارند این محدودیت نوعی اعمال قواعد حمایت گرایی اقتصادی از سوی مقامات چین است.

در آمریكا و اروپا تنها مواد غذایی فاسد شونده برای واردات به مجوز بهداشتی احتیاج دارند.

 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 289

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد