مثبت بودن افزایش نرخ ارز برای كشاورزی و تغییر تعرفه‌های واردات
مثبت بودن افزایش نرخ ارز برای كشاورزی و تغییر تعرفه‌های واردات

خانه مثبت بودن افزایش نرخ ارز برای كشاورزی و تغییر تعرفه‌های واردات

whatsapp: 09018317541 02142326

مثبت بودن افزایش نرخ ارز برای كشاورزی و تغییر تعرفه‌های واردات

مثبت بودن افزایش نرخ ارز برای كشاورزی/ تغییر تعرفه‌های واردات ، جانشین قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد كشاورزی افزایش نرخ ارز و پایداری آن در وضعیت كنونی را برای بخش كشاورزی كه صادرات آن همواره بیشتر از واردات می‌شود، مثبت ارزیابی كرد و گفت كه برای كنترل قیمت و بازار محصولات وارداتی تعرفه‌ی آن‌ها بسته به نرخ نهایی و پایدار ارز تغییر می‌كند.

افزایش نرخ ارز كشاورزی

مهدی كاظم نژاد در گفت‌وگو با ایسنا اظهار كرد: افزایش نرخ ارز و پایداری آن در شرایط كنونی قطعا می‌تواند پیامدها و آثار مثبت و منفی برای بخش كشاورزی داشته باشد اما به صورت كلی می‌توان گفت این رویداد می‌تواند برای بخش كشاورزی مثبت تلقی شود چرا ارزش صادرات و نهایتا تراز بخش كشاورزی را می‌تواند در جهت مثبت بهبود بخشد.

وی افزود: در چنین شرایطی ارزش صادرات و واردات در هر بخشی از جمله بخش كشاورزی افزایش می یابد كه در این زمینه برای محصولات صادراتی كشاورزی می‌تواند مثبت ارزیابی شود و برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات وارداتی مانند نهاده‌های دامی، برنج، كود، سموم و دیگر نهاده‌های بخش كشاورزی نیز باید تدابیر لازم در راستای كنترل بازار اندیشیده شود.

تغییر تعرفه‌ محصولات وارداتی كشاورزی در انتظار ثبات ارز

جانشین قائم مقام بازرگانی وزیر جهاد كشاورزی با بیان اینكه برآیند كلی افزایش نرخ ارز می‌تواند برای بخش كشاورزی كه تكیه و تاكید بیشتری بر صادرات دارد، مثبت باشد، ادامه داد: برای جبران احتمال افزایش قیمت تمام شده محصولات وارداتی نیز می‌توان از ابزارهای بیمه‌ای و تعرفه‌ای مانند سایر كشورهای جهان استفاده كرد و به همین سبب این آمادگی به صورت كامل در وزارت جهاد كشاورزی وجود دارد.

كاظم‌نژاد اعلام كرد: هم اكنون فرمول‌های محاسبه و محاسبات لازم برای چگونگی تغییر تعرفه‌ی واردات محصولات كشاورزی انجام شده و به مراحل نهایی رسیده است و تنها در انتظار این هستیم تا ببینیم كه نرخ ارز روی چه عددی پایداری خود را حفظ می‌كند و با ثبات می‌شود كه در این شرایط باید ببینیم نرخ ارز تغییر یافته نهایی به چه میزان روی قیمت تمام شده نهایی و نوسان آن تاثیر گذار است و باید نرخ تعرفه‌ی واردات را به چه میزان تغییر داد كه ثبات در بازار محصولات وارداتی حاكم شود و بتوان بازار آن‌ها در داخل را كنترل كرد.

وی تاكید كرد: مدیریت شناور نرخ ارز باید در همه بخش‌های اقتصادی كشور وجود داشته باشد اما دولت و مدیران اقتصادی آن نیز هیچگاه به دنبال تغییر نرخ ارز و نوسان آن نیستند بلكه همواره ثبات و پایداری آن را دنبال می‌كنند و این افزایش نرخ ارز قطعا مقطعی خواهد بود اما سیاست یكسان‌سازی نرخ ارز به معنای افزایش آن نیست و نباید چنین تصوری در جامعه ایجاد شود.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 795

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp