مجوز راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در شوش صادر شد
مجوز راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در شوش صادر شد

خانه مجوز راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در شوش صادر شد

مجوز راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در شوش صادر شد

مجوز راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در شوش صادر شد

 فرماندار شوش از صدور مجوز برای راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در این منطقه از شمال خوزستان خبر داد.
رضا نجاتی گفت: راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی در این منطقه در جلسه كارگروه آمایش و توسعه پایدار خوزستان با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به تصویب رسیده است.
وی افزود: برای احداث منطقه ویژه اقتصادی شوش 36هكتار زمین جانمایی شده است و در سه مرحله ایجاد می شود.
فرماندار شوش با بیان اینكه شكل گیری منطقه ویژه اقتصادی در شوش به عنوان سومین منطقه ویژه اقتصادی در استان خوزستان می تواند به رونق اقتصادی و صادرات محصولات كشاورزی منجر شود ، افزود : با توجه به موقعیت استراتژیك شوش و مزیت نسبی آن، احداث منطقه ویژه اقتصادی دراین منطقه یك ضرورت اقتصادی است.
نجاتی با اشاره به فعال بودن منطقه ویژه اقتصادی شوش در دو بخش صنعتی و صادرات محصولات كشاورزی خاطر نشان كرد: هم اكنون دو منطقه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهرو منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند در جنوب خوزستان فعال است

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 315

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد