مجوز صادرات سوخت برای مرزنشینان استان ایلام صادر شد
مجوز صادرات سوخت برای مرزنشینان استان ایلام صادر شد

خانه مجوز صادرات سوخت برای مرزنشینان استان ایلام صادر شد

مجوز صادرات سوخت برای مرزنشینان استان ایلام صادر شد

معاون اقتصادی استاندار ایلام گفت: مجوز صادرات سوخت برای مرزنشینان استان ایلام صادر شد.وی گفت: در جلسه‌ای كه امروز برگزار شد موضوع صادرات سوخت توسط مرزنشینان استان ایلام در كمیسیون مركزی ماده 2 در وزارت نفت مطرح و مصوب شد.

معاون اقتصادی استاندار ایلام تصریح كرد: تعاونی‌های مرزنشینان روستاهای در عمق 20 كیلومتری مرز می‌توانند از ابتدای اردیبهشت از این ظرفیت برخوردار شوند.وی ادامه داد: لازم به ذكر است كه سوخت با قیمت مصوب كمتر از فوب خلیج فارس در اختیار تعاونی‌ها و كارگزاران قرار خواهد گرفت و پس از پرداخت مالیات و هزینه حمل و اعمال سود تعاونی به قیمت فوب صادر می‌شود.

عسگری بیان كرد: در استان بیش از 60 هزار خانوار یعنی بیش از یك سوم خانوارهای استان مشمول این طرح خواهند بود كه این تصمیم در راستای تقویت معیشت مرزنشینان، كاهش مهاجرت و كاهش قاچاق سوخت در مناطق مرزی اتخاذ شده است. قیمت هر لیتر در حدود 1000 تومان و سرانه هر خانوار 1500 لیتر در ماه خواهد بود.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 178

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد