مزيت استانداردهاي ايزو براي كسب و كارهاي كوچك و متوسط
مزيت استانداردهاي ايزو براي كسب و كارهاي كوچك و متوسط

خانه مزيت استانداردهاي ايزو براي كسب و كارهاي كوچك و متوسط

whatsapp: 09018317541 02142326

مزيت استانداردهاي ايزو براي كسب و كارهاي كوچك و متوسط

مزیت استانداردهای ایزو برای كسب و كارهای كوچك و متوسط

در صورتیكه شما یك كسب و كار كوچك یا متوسط هستید و تصمیم بر توسعه كسب و كارتان را دارید استفاده از استانداردهای بین المللی ایزو باعث رشد كسب و كار شما خواهد شد.

مزیت استاندارد ایزو

مزایای استفاده از استاندارد های ایزو

1- بهبود كیفیت كالا و خدمات شما می شود.

2- رشد درآمد، كاهش هزینه ها و افزایش سود آوری می شود.

3- ایجاد مزیت رقابتی در كسب و كار شما می شود.

4- باز شدن درهای صادرات جهت كالا و خدمات شما خواهد شد.

5- باز شدن درها به سوی مشتریان جدید و قوی شدن كسب و كار فعلی تان می شود.

6- افزایش توان رقابتی شما در مقابل رقیبان بزرگتر شما می شود.

7- افزایش اعتبار شما و جلب اعتماد مشتری می شود.

8- شكل گیری فرایندهای كسب و كار شما و افزایش بهره وری می شود.

9- قوی شدن توان بازاریابی شما می شود.

10- افزایش تطبیق پذیری شما با قوانین خواهد شد.

ترجمه : سیاحتگر

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 755

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp