معافیت دارندگان كارت بازرگانی رتبه بندی شده از پرداخت 4 درصد مالیات
معافیت دارندگان كارت بازرگانی رتبه بندی شده از پرداخت 4 درصد مالیات

خانه معافیت دارندگان كارت بازرگانی رتبه بندی شده از پرداخت 4 درصد مالیات

معافیت دارندگان كارت بازرگانی رتبه بندی شده از پرداخت 4 درصد مالیات

معافیت دارندگان كارت بازرگانی رتبه بندی شده از پرداخت 4 درصد مالیات ، با توافقات صورت پذیرفته شده در جلسه كارگروه تخصصی شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، موضوع معافیت كلیه دارندگان كارت بازرگانی رتبه بندی شده از پرداخت مالیات 4 درصد علی الحساب واردات معاف شده‌اند.

معافیت دارندگان كارت بازرگانی

به موجب بخشنامه 2 شهریور سال 95 گمرك ایران، اظهار كالای مشمول مالیات علی الحساب واردات به میزان 4 درصد از مجموع ارزش گمركی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه گمركی طبق قانون لازم است با دستور وزیر اقتصاد دریافت این مالیات از دی ماه 95 به گمركات سراسر كشور ابلاغ شود.

این بخشنامه كه در زمان صدور مورد انتقاد جدی فعالان اقتصادی به خصوص واردكنندگان صحیح العمل واقع شد، پس از بررسی مراتب اعتراض های فعالان اقتصادی توسط دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، موضوع در دستور جلسه شصت و یكم شورا قرار گرفت. در این جلسه مقرر شد به منظور یافتن راهكار مناسب برای جلوگیری از فرار مالیاتی از طریق استفاده از كارت بازرگانی دیگران (كارت های بازرگانی یك بارمصرف)، كارگروهی با حضور نمایندگان بخش ‎خصوصی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، گمرك ایران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی (عضو در شورای گفت وگو) و سایر مراجع مرتبط برگزار شود.این كارگروه با حضور نمایندگانی از سازمان امور مالیاتی، گمرك، بانك مركزی، اتاق ایران و اتاق اصناف برگزار شد.

فرشید شكر خدایی، مسوول مركز رتبه بندی اتاق ایران درباره مفاد بخشنامه مبنی بر معافیت دارندگان كارت بازرگانی رتبه بندی شده دارای رتبه طلایی از پرداخت مالیات گفت: داوطلبانی كه برای رتبه بندی اقدام می كنند، با تسلیم مفاصا حساب به اتاق در فرایند رتبه بندی، مؤدی خوش حساب تلقی می شوند.علی رستم پور، مدیر كل دفتر اطلاعات مالیاتی و محمدحسن زارع، مدیر دفتر حسابداری و وصول مالیاتی كه به نمایندگی از سازمان امور مالیاتی در جلسه حضور داشتند، در پاسخ به مسایل و مشكلات مطرح شده و به منظور رفع ابهامات بخش خصوصی اعلام كردند كه این سازمان، دستورالعمل مربوط به چگونگی وصول این مالیات را با نگاه مثبت و در راستای رفع مشكل بنگاه های اقتصادی تهیه و در تاریخ 15 شهریور سال 95 ابلاغ كرده است.

بنا به اظهارات نمایندگان سازمان امور مالیاتی، طبق دستورالعمل مذكور هر فعال اقتصادی كه اظهارنامه ارایه كند، از سازمان گواهی خوش حسابی دریافت می كند و برحسب بند ج بخشنامه 2 شهریور، از پرداخت مالیات علی الحساب واردات قطعی معاف خواهد شد. همچنین عنوان شد كه تمامی دارندگان كارت های بازرگانی رتبه بندی شده، فارغ از اینكه طلایی، نقره ای یا برنزی باشند، به دلیل اینكه با ارایه مفاصا حساب مالیاتی در طرح رتبه بندی شركت می كنند، در زمره مؤدیان خوش حساب قرار می گیرند و معاف خواهند بود؛ بنابراین نگرانی و ابهام بخش خصوصی از بابت اجرای بخشنامه مذكور و پیامدهای منفی برای جامعه واردات كنندگان قانونی وصول مالیات علی الحساب واردات قطعی كالا به میزان 4 درصد مجموع ارزش گمركی و حقوق ورودی مندرج در اظهارنامه های گمركی مرتفع خواهد شد.

با توجه به مذاكرات و پیشنهادات مطرح شده در ادامه جلسه و رفع اهم ابهامات ناظر بر بخشنامه با توضیحات نمایندگان سازمان امور مالیاتی، مقرر شد بند (ب) بخشنامه دریافت 4 درصد مالیات علی الحساب واردات به این ترتیب اصلاح شود كه تمام دارندگان كارت بازرگانی رتبه بندی شده، فارغ از اینكه طلایی، نقره ای یا برنزی باشند، از پرداخت مالیات مذكور معاف هستند. همچنین مقرر شد در جلسه دیگری، فرایند رتبه بندی كارت های بازرگانی توسط مركز رتبه بندی اتاق برای سازمان های ذی نفع ازجمله سازمان امور مالیاتی تشریح شود تا بتواند بخش عمده ای از نگرانی دستگاه های اجرایی دولتی مرتبط را نسبت به این فرآیند و اعتبار كارت های رتبه بندی شده رفع كند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 269

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد