معافیت مالیاتی مناطق آزاد 25 ساله شد
معافیت مالیاتی مناطق آزاد 25 ساله شد

خانه معافیت مالیاتی مناطق آزاد 25 ساله شد

معافیت مالیاتی مناطق آزاد 25 ساله شد

معافیت مالیاتی مناطق آزاد 25 ساله شد : بر اساس مصوبه كارگروه تخصصی منتخب شورایعالی مناطق آزاد تجاری، 25 سال معافیت مالیاتی برای این مناطق در نظر گرفته شده است.

كارگروه تخصصی منتخب مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی، برای مناطق آزاد تجاری معافیت مالیاتی 25 ساله تصویب كرده‌اند.

معافیت مالیات مناطق آزاد

این كار گروه متشكل از نمایندگان وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، وزارت كشور، وزارت نفت، وزارت تعاون، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت خارجه، وزارت دادگستری و همچنین نماینده سازمان برنامه و بودجه، سازمان میراث فرهنگی و بانك  مركزی،  میباشد.

بر اساس مصوبه این كارگروه افراد حقیقی و حقوقی كه در مناطق آزاد تجاری فعالیت می‌كنند از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی معاف خواهند بود. بعد از پایان مدت مذكور نیز تسهیلاتی برای این افراد در نظر گرفته شده است كه جزییات آن را میتوانید در ادامه مشاهده نمایید.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 273

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد