معافیت مالیاتی
معافیت مالیاتی

خانه معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی

منظور از معافیت مالیاتی معافیتی پولی است كه درآمد قابل مالیات گیری را كم می‌كند. وضعیت معاف از مالیات می‌تواند رهایی كامل از مالیات، نرخ‌های كمتر، یا مالیات اخذ شده از تنها بخشی از موارد را فراهم كند. نمونه‌های آن شامل معافیت سازمان خیریه از مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد است.

منبع : ویكی پدیا

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 232

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد