معاف شدن 140 كالای تجهیزات پزشكی و آزمایشگاهی از دریافت مجوز
معاف شدن 140 كالای تجهیزات پزشكی و آزمایشگاهی از دریافت مجوز

خانه معاف شدن 140 كالای تجهیزات پزشكی و آزمایشگاهی از دریافت مجوز

معاف شدن 140 كالای تجهیزات پزشكی و آزمایشگاهی از دریافت مجوز

بیش از 140 كالای تجهیزات پزشكی با كاربرد عمومی آزمایشگاهی از گرفتن مجوز تجهیزات پزشكی معاف شدند.رئیس اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی اداره كل تجهیزات و ملزومات پزشكی سازمان غذا و دارو گفت: بیش از 140 مورد فرآورده های تجهیزات لابراتوری از گرفتن مجوز معاف شدند یعنی وسایلی كه هم می تواند در آزمایشگاه های طبی كاربرد داشته باشته باشد و هم در سایر آزمایشگا ها.

معاف شدن 140كالای تجهیزات پزشكی از دریافت مجوز

مهندس محمد علی حیدری، رئیس اداره تجهیزات و فرآورده های آزمایشگاهی اداره كل تجهیزات و ملزومات پزشكی سازمان غذا و دارو گفت: به دنبال طرح تفویض كالاهای پزشكی به معاونت های غذا و دارو سراسر كشور این اداره پیش قدم بوده است و برنامه ریزی های خوبی در این زمینه صورت گرفت.وی افزود: در این راستا چند لیست از كالاهای تجهیزات پزشكی تهیه كردیم كه بیش از 140 مورد فرآورده های تجهیزات لابراتوری از گرفتن مجوز معاف شدند یعنی وسایلی كه هم می تواند در آزمایشگاه های طبی كاربرد داشته باشته باشد و هم در سایر آزمایشگا ها(آزمایشگاه های عمومی ).

مهندس حیدری در پایان گفت: بر همین اساس درخواست كنندگان این نوع كالاها می توانند با ثبت سفارش از وزارت بازرگانی اقدام به ورود و ترخیص نمایند.

دانلود فایل معافیت های تجهیزات پزشكی

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 296

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد