مقدمات تجهیز خروجی گمرك بوشهر به سامانه پلاك خوان الكترونیكی كامیون فراهم شد
مقدمات تجهیز خروجی گمرك بوشهر به سامانه پلاك خوان الكترونیكی كامیون فراهم شد

خانه مقدمات تجهیز خروجی گمرك بوشهر به سامانه پلاك خوان الكترونیكی كامیون فراهم شد

مقدمات تجهیز خروجی گمرك بوشهر به سامانه پلاك خوان الكترونیكی كامیون فراهم شد

مقدمات تجهیز خروجی گمرك بوشهر به سامانه پلاك خوان الكترونیكی كامیون فراهم شد.به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ناظر گمركات استان و مدیركل گمرك بوشهر گفت: این طرح برای اجرای گمرك الكترونیك و هوشمندسازی خروجی گمركات كشور اجرا می شود.

تجهیز در خروجی گمرك به پلاك خوان

بهنام نوروزی افزود: با اجرایی شدن این سامانه اجازه ورود و خروج كامیون های حامل بار تجاری از سامانه سنتی خارج و به صورت الكترونیكی انجام می شود. با اجرا شدن این سامانه تشریفات گمركی كالا در سامانه جامع امور گمركی و پنجره واحد تجارت فرامرزی اجرا و پس از اتمام تشریفات ترخیص كالا، اطلاعات وارد شده در سامانه جامع گمركی به راهبندهای هوشمند در خروجی گمركات منتقل و فقط پس از تایید سامانه از سامانه پلاك خوان الكترونیكی اجازه خروج كامیون داده می‌شود .

نوروزی اضافه كرد: با این روش از ورود و خروج كانتینرها و كالاهای غیرمجاز به صورت خودكار جلوگیری خواهد شد و با توجه به اینكه اطلاعات ورود و خروج كامیون ‌ها در محل  خروجی به صورت آنلاین به مركز منتقل می شود و علاوه بر رصد عملیات گمركی، نظارت دفاتر ستادی بر عملكرد گمركات اجرایی نیز آسان تر صورت می گیرد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 206

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد