مقررات جدید ترانزیت كالا اعلام شد
مقررات جدید ترانزیت كالا اعلام شد

خانه مقررات جدید ترانزیت كالا اعلام شد

whatsapp: 09018317541 02142326

مقررات جدید ترانزیت كالا اعلام شد

مقررات جدید ترانزیت كالا اعلام شد : گمرك ایران با صدور بخشنامه ای با موضوع ترانزیت كالا مقررات جدیدی برای عبور داخلی كالا اعلام كرد.

بر اساس بخشنامه جدید گمرك، فقط شركتهای تعاونی مرز نشینی و واحدهای تولیدی مجاز به ترانزیت داخلی كالا می‌باشند.

ترانزیت كالا

بر مبنای بخشنامه مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه به منظور ساماندهی و وحدت عمل  در كنترل تشریفات انتقال كالا تحت رویه ترانزیت داخلی، عبور  از گمرك مرزی به گمركات داخلی امكانپذیر نبوده و صاحبان كالا موظف به ترخیص كالا در گمركات ورودی می‌باشند.

شركتهای تعاونی مرز نشینی با احراز مالكیت كالا و استعلام سهمیه‌های مجاز و همچنین شركتهای تولیدی كه اقدام به واردات كالا نموده‌اند از شمول این بخشنامه مستثنی شده‌اند. همچنین اگر در اسناد حمل صریحا نام شهر داخلی ذكر گردیده باشد، این مورد نیز شامل  بخشنامه ابلاغی نمی‌باشد.

به نظر می‌رسد بخشنامه اخیر گمرك ایران برای مقابله با تخلفات و سوء استفاده  احتمالی در ترخیص كالا با استفاده از ترانزیت داخلی كالا صورت گرفته است.(اخبار مصوبات)

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 327

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار با گروه بازرگانی پرشین تجارت دوان
حس خوب یک اعتماد