مقررات صدور و ورود كالا با پست
مقررات صدور و ورود كالا با پست

خانه مقررات صدور و ورود كالا با پست

مقررات صدور و ورود كالا با پست

ارسال كالا از طریق پست با حفظ جنبه غیرتجاری باستثنای كالاهایی كه شرعاً یا قانوناً ممنوع الصدور هستند بدون مطالبه كارت بازرگانی و مجوز صدور به هر میزان از لحاظ قیمت با رعایت سایر مقررات مجاز است. چنانچه خروجی برخی كالاها از این طریق به صورت یك جریان تجاری در آید وزارت بازرگانی می‌تواند فهرست كالاهای مذكور را برای جلوگیری از خروج آنها به گمرك اعلام نماید.
تبصره- سقف میزان كالای خارجی قابل ارسال از طریق پست حداكثر 80 دلار برای هرنفر خواهد بود.

ورود كالا از طریق پست
ترخیص كالاهایی كه از طریق پست وارد می‌شود باستثنای اقلامی كه ورود آنها از نظر شرعی یا قانونی ممنوع است مشروط برآنكه جنبه تجاری پیدا نكند تا ارزش حداكثر پنجاه (50) دلار به نام هر نفر بدون پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی، بدون مطالبه كارت بازرگانی و مجوزهای مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بلامانع است. درصورتی كه ورود كالا از این طریق به صورت یك جریان تجاری درآید یا مشكلات دیگری را برای كشور ایجاد كند، وزارت بازرگانی می‌تواند با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن فهرست كالاهای مذكور را برای جلوگیری از ترخیص به گمرك اعلام نماید.
تبصره- ورود كالاهای موضوع ماده (38)مقررات صادرات و واردات (بدون انتقال ارز) از طریق پست نیز امكان‌پذیر می‌باشد.
ماده 38 مقررات صادرات و واردات : (واردات قطعی كالا به صورت بدون انتقال ارز) مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه این آئین نامه قابل ترخیص می‌باشد.
1- قطعات یدكی، ابزار برشی، قالب نو یا مستعمل و نمونه كالا (برای تحقیق و كپی‌برداری) برای واحدهای تولیدی، آموزشی یا تحقیقاتی همچنین نمونه دارو (فرآورده‌های دارویی، مواد اولیه و مواد جانبی) و مواد مورد نیاز برای بسته‌بندی آن، تجهیزات و ملزومات پزشكی، آزمایشگاهی و بهداشتی، شیر و غذای كودك، كتب و نشریات و تجهیزات آزمایشگاهی و ملزومات تحقیقات علمی برای دانشگاه‌های علوم پزشكی درصورتی كه جنبه تجاری نداشته باشد، رأساً به نام واحد تولیدی یا مؤسسه آموزشی یا تحقیقاتی یا درمانی مربوط قابل ورود و ترخیص است.
2- در صورت كسر تخلیه، ضایعات كالای وارداتی و مغایرت كالای وارداتی با كالای سفارش شده كه فروشنده خارجی ملزم به ارسال كالای مجانی برای جبران خسارت می‌گردد كالای ارسالی با تشخیص گمرك ایران و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.
تبصره 1- كسری محتویات محموله‌های (C.K.D) كارخانجات مونتاژ كه پس از ترخیص كالا از گمرك معلوم می‌گردد، تنها با تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود.
تبصره 2- اقلام وارداتی مورد نیاز واحدهای تولیدی كه پس از ترخیص از گمرك مشخص شود فاقد كیفیت مورد سفارش بوده، با تأیید وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط و تأیید وزارت بازرگانی قابل ترخیص است.
3- در مواردی كه خریدار موفق به اخذ تخفیف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلی خود، واردات و ترخیص كالای ارسالی بابت تخفیف با تشخیص گمرك ایران و موافقت وزارت بازرگانی بلامانع است.
4- كاتالوگ، بروشور، تقویم، كتابچه، CD، دیسكت، نوار و میكروفیلم حاوی مشخصات فنی و تجاری كالا، اسناد مربوط به حمل كالا، نقشه‌های فنی و نمونه‌های فاقد بهای ذاتی ( نظیر تابلو منسوجات و غیره) بدون پرداخت سود بازرگانی و بدون كسب مجوزهای مقرر در جدول ضمیمه این آئین نامه قابل ترخیص می‌باشد.
5- كالاهای مورد نیاز پیمانكاران و مشاوران، با تشخیص و موافقت سازمان دولتی ذی ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ورود و ترخیص است.
6- ورود و ترخیص موقت یا قطعی كتب و نشریات، CD، دیسكت، نوار و میكرو فیلم حاوی مطالب علمی و فرهنگی و سایر محصولات صنعت چاپ، تكثیر و كپی‌برداری در زمینه‌های علمی و فنی با موافقت وزارتخانه‌های “علوم، تحقیقات و فناوری” و “بهداشت، درمان و آموزش پزشكی” حسب مورد و در سایر زمینه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون ارایه هیچگونه مجوز دیگری قابل انجام است.
7- اجزاء قطعات، تجهیزات و لوازم مورد نیاز خط تولید واحدهای تولیدی داخلی كه براساس قرارداد فروش از طرف فروشندگان خارجی به صورت رایگان به نام واحد تولیدی ارسال می‌گردد، به تشخیص وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط و موافقت وزارت بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود.
8- اجزاء قطعات و لوازم مورد نیاز برای تعمیر و نگهداری و خدمات پس از فروش دستگاه‌های خارجی موجود در داخل كشور توسط نمایندگی‌های مجاز، با كسب مجوزهای لازم قابل ترخیص می‌باشد

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 222

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد