ممنوعیت دارا بودن دو نمایندگی همزمان برای یك كالا درحوزه ارتوپدی
ممنوعیت دارا بودن دو نمایندگی همزمان برای یك كالا درحوزه ارتوپدی

خانه ممنوعیت دارا بودن دو نمایندگی همزمان برای یك كالا درحوزه ارتوپدی

ممنوعیت دارا بودن دو نمایندگی همزمان برای یك كالا درحوزه ارتوپدی

با توجه به مصوبه كمیته فنی مورخه 69/03/03 در خصوص  ممنوعیت دارا بودن دو نمایندگی همزمان برای یك كالا درحوزه ارتوپدی موارد ذیل را به اطلاع می رساند:

ممنوعیت دارا بودن دو نمایندگی

1) در خصوص شركت های وارد كننده و توزیع كننده محصولات ارتوپدی، شركت های فعال در این حوزه مجاز به داشتن دو نمایندگی همزمان برای یك كالا نخواهند بود و شركت های تولیدی نیز مجاز به داشتن نمایندگی وارداتی در حوزه محصولات تولیدی خود نمی باشند.

2) برای اصلاح وضعیت نمایندگی های ذكر شده از زمان ابلاغ این بخشنامه مدت 6 ماه به شركت های فعال در حوزه ارتوپدی زمان در نظر گرفته خواهد شد.

لازم به ذكر است بخشنامه فوق صرفا در خصوص كالاهای مشابه از دو نمایندگی است و شامل محصولات با دامنه كاربری(Intended Use) متفاوت نمی باشد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 435

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد