ممنوعیت صادرات دام زنده به كشورهای حوزه خلیج فارس
ممنوعیت صادرات دام زنده به كشورهای حوزه خلیج فارس

خانه ممنوعیت صادرات دام زنده به كشورهای حوزه خلیج فارس

ممنوعیت صادرات دام زنده به كشورهای حوزه خلیج فارس

ممنوعیت صادرات دام زنده به كشورهای حوزه خلیج فارس ، مدیركل دامپزشكی خوزستان از تداوم ممنوعیت صادرات دام زنده سبك از بنادر خوزستان به كشورهای حوزه خلیج فارس خبر داد.

مصطفی كناركوهی افزود : از چهار ماه پیش و در پی شیوع بیماری كشنده تب برفكی در استان ، كشورهای حوزه خلیج فارس به ویژه كویت واردات دام زنده از بنادر خوزستان را ممنوع كردند.

ممنوعیت صادرات دام به كشورهای خلیج فارس

وی گفت : به دلیل این ممنوعیت، تجار و بازرگانان ایرانی هیچگونه تمایلی به صادرات دام زنده از بنادر خوزستان ندارند.

مدیركل دامپزشكی خوزستان با اشاره به اینكه بنادر آبادان ، چوئبده ، شادگان و هندیجان از بنادر فعال در صادرات دام زنده به كشورهای حوزه خلیج فارس بوده اند ابراز امیدواری كرد با رفع موانع از سوی كشورهای حوزه خلیج فارس ، صادرات دام زنده ازبنادر استان خوزستان به این كشورها از سرگرفته شود.

كناركوهی بابیان اینكه مجوز صادرات دام زنده از بنادر خوزستان به صورت خود باقی است افزود: گفت: مجوز وزارت جهادكشاورزی برای صادرات دام زنده از بنادر خوزستان تا پایان سال جاری اعتبارد ارد.

مدیركل دامپزشكی خوزستان با اشاره به اینكه صادرات دام زنده از بنادر خوزستان از دو دهه قبل دارای مزیت نسبی خوبی بوده است ، افزود:با توجه به اینكه بیماری تب برفكی در خوزستان به طور كامل مهار شده است دلیلی برای ممنوعیت واردات دام زنده از سوی كشورهای حوزه خلیج فارس وجود ندارد.

ممنوعیت واردات دام زنده ازسوی كشورهای حوزه خلیج فارس از اوایل سال جاری اعمال شد و همین عامل سبب كاهش حجم تجارت بازرگانان ایرانی با كشورهای حوزه خلیج فارس شده است.

كشورهای حوزه خلیج فارس به صورت سنتی از مشتریان اصلی دام زنده ایران بوده اند.

گفته می شود فشار عربستان سعودی در محدودیت تجارت با ایران در تصمیم كشورهای حوزه خلیج فارس در ممنوعیت واردات دام زنده از ایران بسیار موثر بوده است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 275

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد