ممنوعیت صدور كالا، خدمات و فناوری مستقیم و غیر مستقیم به ایران
ممنوعیت صدور كالا، خدمات و فناوری مستقیم و غیر مستقیم به ایران

خانه ممنوعیت صدور كالا، خدمات و فناوری مستقیم و غیر مستقیم به ایران

ممنوعیت صدور كالا، خدمات و فناوری مستقیم و غیر مستقیم به ایران

صدور كالا، خدمات و فناوری مستقیم و غیر مستقیم به ایران ممنوع است : وزارت خزانه داری آمریكا  بیان كرد، هیچ یك از شهروندان آمریكایی حق صدور كالا، خدمات و فناوری را مستقیم و غیرمستقیم به ایران ندارند(به استثنای موارد اعلام شده.).

وزارت خزانه داری آمریكا پرسش های متداول درباره لغو تحریم های معین آمریكا علیه تهران در چارچوب برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) را به روز كرد.

مواردی كه در مقایسه با نسخه قبلی این پرسش ها اصلاح یا اضافه شده است بدین شرح است:

ممنوعیت روابط تجاری ایران و امریكا

مؤسسات مالی خارجی، شامل شعبات خارجی مؤسسات مالی آمریكایی، می توانند معاملاتی را كه به دلار آمریكا انجام می گیرد پردازش كنند یا حساب هایی را حفظ كنند كه به دلار آمریكا باز شده اند و با ایران یا اشخاص معمولا ساكن در ایران مرتبط هستند، یا در آنها منفعت فردی در میان است كه اموال و منافعش در دارایی ها صرفا مطابق با فرمان اجرایی 13599 و بخش 560.211 از آی تی اس آر (مقررات معاملات و تحریم های ایران) مسدود شده است، شامل ان آی او سی NIOC ، سی بی آی CBI و دیگر افراد و مؤسسات مشمول تعریف دولت ایران یا یك مؤسسه مالی ایران، اما مشروط بر آنكه چنین معاملاتی یا فعالیت های مرتبط با حساب ها متضمن استفاده مستقیم یا غیر مستقیم از نظام مالی آمریكا یا مرتبط با هیچ شهروند آمریكایی نباشد، و در آنها هیچ فردی كه نامش در فهرست اس دی ان SDN آمده است یا عملی كه در پرسش و پاسخ A.3.ii-iii تشریح شده است، دخیل نباشد. برای اطلاعات بیشتر درباره مجوز كلی H ، كه به مؤسسات خارجی تحت مالكیت آمریكا یا تحت كنترل آمریكا اجازه می دهد در برخی فعالیت های معین با طرف ایرانی وارد شوند.

با این حال، حتی پس از روز اجرای توافق برجام، مؤسسات مالی خارجی، شامل شعبات مؤسسات مالی آمریكایی ثبت شده در خارج، لازم است همچنان ترتیبی دهند كه آن دسته از معاملاتی با ایران كه به دلار آمریكا انجام می گیرد از طریق نظام مالی آمریكا یا مؤسسات مالی آمریكا (شامل شعبات خارجی آنها) پردازش نكنند، چرا كه شهروندان آمریكایی همچنان از صدور كالا، خدمات (شامل خدمات مالی)، یا فناوری به صورت مستقیم و غیر مستقیم به ایران منع هستند و تنها استثنا معاملاتی است كه معاف شده اند یا بر اساس یك مجوز كلی یا خاص كه مطابق با آی تی اس آر (مقررات معاملات و تحریم های ایران) مجاز اعلام شده اند. شهروندان آمریكایی همچنان از وارد شدن به هر گونه معامله با ایران، از جمله به ارزهایی غیر از دلار آمریكا، منع هستند، به استثنای معاملاتی كه از این ممنوعیت معاف هستند یا او اف ای سی OFAC ( اداره كنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری) مجوز آنها را داده است.

مؤسسات مالی آمریكایی می توانند، از جمله با گشایش یا حفظ حساب های كارگزاری، با مؤسسات مالی غیر آمریكایی، غیر ایرانی وارد معامله بشوند كه با مؤسسات مالی ایرانی خارج از فهرست اس دی ان روابط بانكی كارگزاری دارند یا یا با آنها معامله می كنند. با این حال، برای مؤسسات مالی غیر آمریكایی همچنان ممنوع است كه بخواهند معاملات مرتبط با ایران را به سوی نظام مالی آمریكا هدایت كنند یا از آن عبور دهند، یا شهروندان آمریكایی را وارد چنین معاملاتی كنند، مگر اینكه این معاملات معاف باشند یا اداره كنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری مجوز آنها را داده باشد. مؤسسات مالی غیر آمریكایی، غیر ایرانی باید سامانه ها و تدابیر كنترلی مناسبی داشته باشند كه با آنها اطمینان حاصل كنند كه معاملات مرتبط با ایران را به سوی نظام مالی آمریكا هدایت نمی كنند یا از آن عبور نمی دهند، مگر اینكه این معاملات از مقررات معاف باشند یا اداره كنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری مجوز آنها را داده باشد.

یك شهروند آمریكایی می تواند در اینگونه سیاست ها و رویه های اجرایی تغییرات اضافی اعمال كند اما مشروط بر اینكه این تغییرات در خصوص هیچ گونه معاملات معینی با ایران از طریق یك مؤسسه خارجی تحت مالكیت یا تحت كنترل آمریكا یا تسهیل كننده چنین معاملاتی نباشد.

یك شهروند غیر آمریكایی را به سبب وارد شدن در معاملاتی با یك مؤسسه كه در فهرست اس دی ان نیست اما به صورت جزئی تحت مالكیت یك ایرانی یا یك شخص مرتبط با ایران در فهرست اس دی ان است ، یا همه یا بخشی از آن مؤسسه تحت كنترل چنین شخصی است، لزوما نمی توان مشمول مجازات قرار داد. با این حال، اداره كنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری توصیه می كند وقتی با چنین مؤسساتی وارد معامله می شوید نهایت احتیاط را رعایت كنید تا اطمینان حاصل كنید كه با اشخاصی ایرانی یا مرتبط با ایران در فهرست اس دی ان وارد معامله نمی شوید.

بررسی اسامی طرف های ایرانی با توجه به فهرست اس دی ان اقدامی است كه عموما پذیرفته می شود، اما این اقدام لزوما كفایت نمی كند . افزون بر بررسی فهرست اس دی ان، اشخاص غیر آمریكایی باید با مقامات نظارتی محلی خود نیز در خصوص رعایت شرایط لازم در چارچوب قوانین داخلی خود به مشورت بپردازند. بالاخص، شهروندان غیر آمریكایی باید اطمینان حاصل كنند كه رعایت شرایط لازم با ارزیابی ریسك داخلی و پیروی از سیاست های كلی مطابقت دارد، كه — افزون بر ملاحظات تجاری دیگر — باید بر بهترین شیوه كار صنعت خاص مورد نظر مبتنی باشد و با دستورالعمل ها و انتظارات دستگاههای نظارتی كشور زادگاه شخص غیر آمریكایی سازگاری داشته باشد. اداره كنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری پیشنهاد می كند سوابق مستند رعایت شرایط لازم الاجرا نگهداری شود.

اداره كنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری بسته به نقش مؤسسه مالی در یك معامله سطح مناسب مراقبت های مقرر را در نظر می گیرد. وقتی اداره كنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه   داری برای یك مؤسسه مالی غیر آمریكایی رعایت مراقبت مقرر در مورد مشتریان خودش را بهترین شیوه می داند، از مؤسسات مالی غیر آمریكایی انتظار ندارد كه همین مراقبت مقرر را كه مشتریانش در مورد یك مشتری ایرانی انجام داده اند، تكرار كند مگر اینكه مؤسسه مالی غیر آمریكایی به دلیلی معتقد باشد كه این اقدامات و رویه كافی نبوده است. مؤسسات مالی غیر آمریكایی باید با مقامات و دستگاه های نظارتی محلی خود در خصوص انتظارات آنها در زمینه مراقبت های مقرر در چارچوب قوانین داخلی خود به مشورت بپردازند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 226

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد