ممنوعیت واردات كالاهای مشابه تولید داخل از طریق ملوانی
ممنوعیت واردات كالاهای مشابه تولید داخل از طریق ملوانی

خانه ممنوعیت واردات كالاهای مشابه تولید داخل از طریق ملوانی

ممنوعیت واردات كالاهای مشابه تولید داخل از طریق ملوانی

معاون فنی و امور گمركی گمرك ایران در بخشنامه ای به ناظرین، مدیران كل و مدیران گمركات اجرایی كشور اعلام كرد: با توجه به تاكیدات مقام معظم رهبری و سیاست های راهبردی دولت مبنی بر لزوم حمایت از تولید داخلی و اشتغال مولد و پایدار از ورود كالاهای مشابه تولید داخل مانند پوشاك، كیف، كفش، میوه، خشكبار و اقلامی از این قبیل به صورت ملوانی و گذرمرزی ممانعت شود.

ممنوعیت واردات كالای مشابه داخل از طریق ملوانی

فرود عسگری با بیان این مطلب تصریح كرد: وزارت كشور نیز این بخشنامه را به استانداران خود ابلاغ كرده و واردات كالاهای مذكور چه به صورت تجمیعی و چه به صورت خرد به صورت ملوانی و بخش های فاقد تعرفه ممنوع است.در ادامه این بخشنامه آمده است اقلام فوق الذكر باید صرفا بر اساس مصوبات هیات وزیران و در چارچوب مقررات صادرات و واردات انجام می پذیرد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 233

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد