ممنوعیت واردات كالاهای مشابه تولید داخل از طریق ملوانی
ممنوعیت واردات كالاهای مشابه تولید داخل از طریق ملوانی

ممنوعیت واردات كالاهای مشابه تولید داخل از طریق ملوانی

معاون فنی و امور گمركی گمرك ایران در بخشنامه ای به ناظرین، مدیران كل و مدیران گمركات اجرایی كشور اعلام كرد: با توجه به تاكیدات مقام معظم رهبری و سیاست های راهبردی دولت مبنی بر لزوم حمایت از تولید داخلی و اشتغال مولد و پایدار از ورود كالاهای مشابه تولید داخل مانند پوشاك، كیف، كفش، میوه، خشكبار و اقلامی از این قبیل به صورت ملوانی و گذرمرزی ممانعت شود.

ممنوعیت واردات كالای مشابه داخل از طریق ملوانی

فرود عسگری با بیان این مطلب تصریح كرد: وزارت كشور نیز این بخشنامه را به استانداران خود ابلاغ كرده و واردات كالاهای مذكور چه به صورت تجمیعی و چه به صورت خرد به صورت ملوانی و بخش های فاقد تعرفه ممنوع است.در ادامه این بخشنامه آمده است اقلام فوق الذكر باید صرفا بر اساس مصوبات هیات وزیران و در چارچوب مقررات صادرات و واردات انجام می پذیرد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 28

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد