مناطق آزاد تجاری
مناطق آزاد تجاری

خانه مناطق آزاد تجاری

مناطق آزاد تجاری

با این كه تعریف جامعی برای مناطق آزاد وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد كه تعریف بانك جهانی تعریف كامل تری باشد:

مناطق آزاد

منطقه آزاد تجاری، قلمرو معینی است كه غالباً در محدوده داخل یك بندر یا در مجاورت آن قرار گرفته و در آن تجارت آزاد با سایر نقاط جهان مجاز شناخته شده است. چنانچه كالاها را می‌توان بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركی از این مناطق صادر كرد یا به این مناطق وارد نمود و آن‌ها را برای مدتی در انبار ذخیره و در صورت لزوم بسته بندی و مجدداً صادر كرد. كالاهایی كه از منطقه آزاد تجاری به كشور میزبان وارد می‌شوند، حقوق و عوارض گمركی مقرر را می‌پردازند. مناطق پردازش صادرات علاوه بر تسهیلات فوق، ابنیه و خدمات مورد نیاز جهت تولید، تبدیل مواد خام و كالاهای واسطه‌ای وارداتی به محصولات نهایی را به هدف صدور آن‌ها و برخی اوقات جهت فروش در بازار داخلی، به شرط پرداخت حقوق و عوارض گمركی معمول فراهم می‌نمایند. از این جهت منطقه آزاد پردازش صادرات ناحیه صنعتی ویژه‌ای است كه تولیدات آن جهت گیری صادراتی دارند. تسهیلات این مناطق جهت جلب سرمایه گذاران خارجی و تسهیل استقرار آن هاست و معمولاً با مشوق‌های دیگری نیز همراه است.

منبع : ویكی پدیا

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 321

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد