موافقتنامه همكاری‌های اقتصادی بین ایران و لیتوانی
موافقتنامه همكاری‌های اقتصادی بین ایران و لیتوانی

خانه موافقتنامه همكاری‌های اقتصادی بین ایران و لیتوانی

whatsapp: 09018317541 02142326

موافقتنامه همكاری‌های اقتصادی بین ایران و لیتوانی

لایحه موافقتنامه همكاری‌های اقتصادی بین ایران و لیتوانی تصویب شد ، نمایندگان در خانه ملت، لایحه موافقتنامه همكاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی را به تصویب رساندند.

همكاری ایران و لیتوانی

نمایندگان در نشست علنی روز سه شنبه، 2 آذرماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه موافقتنامه‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی با 157 رأی موافق، یك رأی مخالف و 3 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در صحن موافقت كردند.بر اساس ماده واحده این لایحه آمده است: موافقتنامه همكاری‌های اقتصادی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری لیتوانی مشتمل بر یك مقدمه و 9 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بر اساس تبصره این ماده واحده در اجرای مواد (6) و (8) این موافقتنامه، به ترتیب رعایت اصول هفتاد و هفتم (77) و یكصدو و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 622

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp