مورد لزوم ثبت VIN خودرو در زمان اظهار در سیستم مدیریت ثبت سفارش
مورد لزوم ثبت VIN خودرو در زمان اظهار در سیستم مدیریت ثبت سفارش

خانه مورد لزوم ثبت VIN خودرو در زمان اظهار در سیستم مدیریت ثبت سفارش

whatsapp: 09018317541 02142326

مورد لزوم ثبت VIN خودرو در زمان اظهار در سیستم مدیریت ثبت سفارش

اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد لزوم ثبت VIN خودرو در زمان اظهار در سیستم مدیریت ثبت سفارش ، خودروسازمان توسعه تجارت ایران طی اطلاعیه ای به شرح زیر اعلام نموده است:

به اطلاع می رساند كلیه متقاضیان ثبت سفارش خودرو ، نسبت به ثبت VIN خودرو خود در زمان اظهار در ثبتارش اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ثبت VIN خودرو ، مشكلات عدم ترخیص آن ، بعهده متقاضی خواهد بود.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 784

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp