مورد لزوم ثبت VIN خودرو در زمان اظهار در سیستم مدیریت ثبت سفارش
مورد لزوم ثبت VIN خودرو در زمان اظهار در سیستم مدیریت ثبت سفارش

خانه مورد لزوم ثبت VIN خودرو در زمان اظهار در سیستم مدیریت ثبت سفارش

مورد لزوم ثبت VIN خودرو در زمان اظهار در سیستم مدیریت ثبت سفارش

اطلاعیه سازمان توسعه تجارت ایران در مورد لزوم ثبت VIN خودرو در زمان اظهار در سیستم مدیریت ثبت سفارش ، خودروسازمان توسعه تجارت ایران طی اطلاعیه ای به شرح زیر اعلام نموده است:

به اطلاع می رساند كلیه متقاضیان ثبت سفارش خودرو ، نسبت به ثبت VIN خودرو خود در زمان اظهار در ثبتارش اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم ثبت VIN خودرو ، مشكلات عدم ترخیص آن ، بعهده متقاضی خواهد بود.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 229

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد