مونتاژ خودرو با هدف صادرات صورت گیرد
مونتاژ خودرو با هدف صادرات صورت گیرد

خانه مونتاژ خودرو با هدف صادرات صورت گیرد

مونتاژ خودرو با هدف صادرات صورت گیرد

مونتاژ خودرو با هدف صادرات صورت گیرد  ، یك كارشناس صنعت خودرو گفت: سریع‌ترین راه ممكن برای افزایش اشتغال در صنعت خودرو تمركز بر مونتاژ خودرو برای صادرات به خارج از كشور است.حسن كریمی سنجری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار كرد: در حال حاضر صنعت خودروی ایران یك صنعت مونتاژكار برای مصرف داخل است.

مونتاژ خودرو با هدف صادرات

وی با بیان اینكه این صنعت باید از مونتاژ با هدف مصرف داخل تبدیل به مونتاژ برای صادرات شود، تصریح كرد: مونتاژ خودروی صادراتی اشتغال قابل توجهی در خودروسازان داخلی ایجاد خواهد كرد.این كارشناس صنعت خودرو ادامه داد: البته در كنار مونتاژ با هدف صادرات، هدف دیرینه خودروساز شدن نیز باید همچنان پیگیری شود اما در راه خودروساز شدن نباید از مونتاژ برای صادرات غافل بود.

وی افزود: برای مونتاژ خودرو با هدف صادراتی باید با خودروسازان معتبر بین‌المللی همكاری شده و از دانش روز صنعت خودروسازی جهان استفاده شود كه خوشبختانه سال گذشته چند قرارداد در این زمینه با خودروسازان خارجی منعقد شد.كریمی سنجری با بیان اینكه باید خودروسازان و قطعه‌سازان بین‌المللی ترغیب به سرمایه‌گذاری در ایران شوند، تصریح كرد: امیدواریم كه با اقدامات آغاز شده در همكاری با خودروسازان بین‌المللی در صنعت خودرو شاهد رشد كمی و كیفی خودروهای تولیدی در داخل باشیم.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 141

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد