نظر كارشناسان قرنطینه برای واردات قهوه كفایت می‌كند
نظر كارشناسان قرنطینه برای واردات قهوه كفایت می‌كند

خانه نظر كارشناسان قرنطینه برای واردات قهوه كفایت می‌كند

whatsapp: 09018317541 02142326

نظر كارشناسان قرنطینه برای واردات قهوه كفایت می‌كند

نظر كارشناسان قرنطینه برای واردات قهوه كفایت می‌كند

 سازمان توسعه تجارت، در نامه‌ای به گمرك ایران با اشاره به نامه وزارت جهاد كشاورزی، اعلام كرد: واردات پودر قهوه با توجه به تحلیل خطرهای انجام شده نیازی به همراه داشتن گواهی بهداشت گیاهی ندارد و بررسی و نظر كارشناسان قرنطینه كفایت می‌كند.
در این نامه آمده است: بر اساس نامه وزارت جهاد كشاورزی واردات قهوه تنها مستلزم بررسی و بازدید كارشناسان قرنطینه‌ای در مرز ورودی و گمرك ترخیص‌كننده و اعلام نظر آنها در مورد عدم آلودگی محموله‌ها به عوامل خسارت‌زای گیاهی است.
این آیین‌نامه از سوی دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت به گمركات كشور ابلاغ شده است

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 562

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp