هزار تن پسته از رفسنجان صادر شد
هزار تن پسته از رفسنجان صادر شد

خانه هزار تن پسته از رفسنجان صادر شد

هزار تن پسته از رفسنجان صادر شد

هزار تن پسته از رفسنجان صادر شد . صدای صنعت-مدیر جهاد كشاورزی شهرستان رفسنجان گفت: از فروردین تا بهمن امسال 23 هزار تن پسته از گمرك رفسنجان به كشورهای خارجی صادر شد.

حسین رضایی روز سه شنبه در نشست كمیته نظارت بر نهاده ‌های كشاورزی شهرستان رفسنجان افزود: امسال نزدیك به 170 هزار تن پسته از نقاط مختلف پسته خیز كشور تولید شده كه 20 درصد مصرف داخلی است و بقیه به خارج از كشور صادر می شود. وی تصریح كرد: امسال بیش از 100 هزار تن پسته از گمركات مختلف ایران به كشورهای خارجی صارد شده و با احتساب 20 درصد مصرف داخلی، 40 تا 50 هزار تن پسته در انبارهای ذخیره كشور وجود دارد.

صادرات هزار تن پسته رفسنجان

 رضایی گفت: حدود 15 هزار تن پسته در انبارهای شهرستان های رفسنجان و انار باقی مانده است كه امیدواریم موجودی این انبارها با صادرات به صفر برسد. مدیر جهاد كشاورزی رفسنجان افزود: ارقام مختلف پسته از جمله كله قوچی، احمدآقایی، فندقی و اكبری در این شهرستان تولید می شود كه نیاز سرمایی هر كدام از این ارقام متفاوت است به طوری كه برای ارقام كله قوچی و احمدآقایی نیاز سرمایی به میزان 600 ساعت است كه در طول سال تأمین شده است.

وی به تشكیل انجمن صنف فروشندگان سم در رفسنجان اشاره و بیان كرد: این انجمن برای اولین‌ بار تشكیل شده و 29 بازرس دارد كه درباره وضعیت واحدهای سم ‌فروشی، تعیین ‌تكلیف آنها و بررسی وضعیت مجتمع انبارها فعالیت و نظارت می‌ كنند.

رضایی به ممنوعیت استفاده از سم كلروپیریفوس برای ارقام پسته اشاره كرد و گفت: 105 واحد سم ‌فروشی در شهرستان رفسنجان دارای مجوز فعالیت هستند كه ضرورت دارد دستگاه های اجرایی شهرستان نسبت به ابلاغ ممنوعیت استفاده از این نوع سم آگاهی های لازم را به مردم و كشاورزان برسانند.

فرماندار رفسنجان هم در این نشست با تأكید بر اینكه انبارهای سم‌ فروشی در رفسنجان باید به خارج از شهر انتقال یابند گفت: ضررت دارد مجتمع انبارهای سموم ایجاد شود. حمید ملانوری بیان كرد: از طریق مروجان كشاورزی اطلاع رسانی به كشاورزان انجام شود تا كشاورزان سم كلروپیریفوس را خریداری نكنند.

وی اضافه كرد: براساس آمار، مصرف سموم كشاورزی در باغات رفسنجان در سال‌ های گذشته بین 600 تا 800 تن سم بوده كه این میزان را با نظارت ‌ها و ترویج مهندسان كشاورزی كاهش دادیم و مصرف زیاد سم علاوه بر گردش مالی بالایی كه دارد به سلامت مردم به ‌ویژه كشاورز لطمه وارد می ‌كند. بیش از 35 هزار تن پسته امسال در شهرستان رفسنجان تولید شده است. این شهرستان در 110 كیلومتری شمال كرمان قطب تولید پسته استان و كشور به شمار می رود و ارقام تولیدی آن شهرت داخلی و خارجی دارد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 203

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد