واردات بذر بامیه از آمریكا با ریسك قرنطینه‌ای متوسط
واردات بذر بامیه از آمریكا با ریسك قرنطینه‌ای متوسط

خانه واردات بذر بامیه از آمریكا با ریسك قرنطینه‌ای متوسط

واردات بذر بامیه از آمریكا با ریسك قرنطینه‌ای متوسط

واردات بذر بامیه از آمریكا با ریسك قرنطینه‌ای متوسط به گزارش تجارت‌نیوز، سیدجمال مدرسی دره مدیر كل معاونت توسعه بازرگانی و صنایع كشاورزی وزارت جهاد كشاورزی با ارسال نامه‌ای به علی‌آبادی فراهانی مدیركل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران «شرایط قرنطینه‌ای واردات بذربامیه از كشور آمریكا» را اعلام كرد.

واردات بذر بامیه

در این نامه آمده است به پیوست تصویر نامه شماره 2531/730 مورخ 96/2/4 سازمان حفظ نباتات كشور، موضوع اعلام شرایط قرنطینه‌ای واردات بذر بامیه (Abelmoschus esculentus) Seed ofkra جهت كاشت از كشور آمریكا، به استحضار می‌رساند از نظر قرنطینه گیاهی واردات محصول فوق از كشور مذكور در فهرست كالاهای با ریسك قرنطینه‌ای متوسط قرار داشته و انجام آن منوط به رعایت شرایط قرنطینه‌ای اعلامی و نیز بازدید و بررسی‌های كارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرك ترخیص كننده جهت اجرا در مبادی مربوط ارسال می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمایید موارد مذكور جهت اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ گردد.

بنابراین گزارش علی علی‌آبادی فراهانی مدیر كل دفتر مقررات صادرات و واردات نیز با ارسال نامه‌ای به معقولی مدیر كل مركز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرك جمهوری اسلامی ایران اظهار كرد: ضمن ارسال تصویر نامه شماره 96/502/1249 مورخ 1396/3/24 وزارت جهاد كشاورزی در خصوص اعلام شرایط قرنطینه‌ای واردات بذر بامیه جهت كاشت از كشور آمریكا به استحضار می‌رساند:

واردات محصول مذكور در فهرست كالاهای با ریسك قرنطینه‌ای متوسط قرار داشته و منوط با رعایت شرایط و بادید كارشناسان قرنطینه در مرز ورودی (گمرك ترخیص‌كننده) است، دستور فرمایید اقدام لازم با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه معمول گردد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 231

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد