واردات توتون و تنباكو مشمول 5 نوع حقوق ورودی و عوارض گمركی
واردات توتون و تنباكو مشمول 5 نوع حقوق ورودی و عوارض گمركی

خانه واردات توتون و تنباكو مشمول 5 نوع حقوق ورودی و عوارض گمركی

whatsapp: 09018317541 02142326

واردات توتون و تنباكو مشمول 5 نوع حقوق ورودی و عوارض گمركی

گمرك ایران اعلام كرد: واردات توتون و تنباكو مشمول 5 نوع حقوق ورودی و عوارض گمركی است.به گزارش ایبِنا، بر اساس جداول كتاب مقررات صادرات و واردات مأخذ حقوق گمركی واردات توتون و تنباكو 5 درصد ارزش سیف است. عوارض واردات توتون و تنباكو بر اساس ردیف درآمدی 160117 قانون بودجه سال 95 به میزان 40 درصد ارزش سیف است.

مالیات بر ارزش افزوده واردات توتون و تنباكو بر اساس ماده 16 قانون مالیات بر ارزش افزوده 12 درصد ارزش سیف به علاوه حقوق ورودی است. بر اساس ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده واردات توتون و تنباكو مشمول 3 درصد عوارض شهرداری با احتساب ارزش سیف به علاوه حقوق ورودی است.

واردكنندگان توتون و تنباكو باید علاوه بر موارد فوق الذكر بر اساس ماده 163 قانون امور گمركی معادل نیم درصد از حقوق ورودی را به عنوان عوارض هلال احمر پرداخت كنند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 913

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp