واردات دستگاههای چاپ آزاد شد
واردات دستگاههای چاپ آزاد شد

خانه واردات دستگاههای چاپ آزاد شد

واردات دستگاههای چاپ آزاد شد

واردات دستگاههای چاپ آزاد شد ، در پی امضا تفاهمنامه بین وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و صنعت، معدن، تجارت از تاریخ 21 خردادماه 96 ورود ماشین‌آلات چاپ، لیتوگرافی و …. نیاز به مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نخواهند داشت.

واردات دستگاه چاپ

به گزارش چاپ و نشر، هیئت وزیران در جلسه هفتم خردادماه 96، اصلاحات مربوط به مندرجات ذیل یادداشت فصول كتاب مقررات صادرات و واردات را تصویب كرد.به موجب یكی از بندهای این مصوبه، فصل 84 آیین‌نامه مقررات صادرات و واردات اصلاح گردید و مندرجات یادداشت ذیل فصل 84 حذف شد.

لازم به ذكر است پیش از این ، ورود هر گونه ماشین‌آلات چاپ، لیتوگرافی، گراورسازی، حروف چینی و صحافی موكول به اجازه وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی بود كه با مصوبه مذكور، مندرجات یاد شده حذف و از این پس واردكنندگان دستگاه‌های چاپ و واحدهای وابسته نیازی به اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نخواهند داشت.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 228

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد