واردات سیگار صفر می‌شود
واردات سیگار صفر می‌شود

خانه واردات سیگار صفر می‌شود

واردات سیگار صفر می‌شود

واردات سیگار صفر می‌شود ، رئیس مركز برنامه‌ریزی و نظارت بر دخانیات گفت: در راستای اجرای تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه كه دولت را مكلف به تبدیل واردات به تولید داخلی با همان برند اصلی نمود، عملكرد دو ماهه سال 96 صنعت دخانیات كشور در تولید معادل 4.1 میلیارد نخ بوده است.

واردات سیگار صفر می شود

به گزارش تجارت‌نیوز، علی‌اصغر رمزی تصریح نمود: طی دو ماهه سال جاری صنعت دخانیات كشور معادل 4.1 میلیارد نخ تولید داشته كه در مقایسه با تولید مدت مشابه سال قبل 1.8 میلیارد نخ، معادل 128 درصد رشد داشته است و واردات 2 ماهه امسال را به میزان نیم میلیارد نخ اعلام كرد كه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 2.5 میلیارد نخ، معادل 80 درصد كاهش در واردات را شاهد هستیم.

رمزی هدف تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه كشور را تامین نیاز كشور از محل تولیدات داخلی و به صفر رساندن واردات سیگار بیان كرد كه در این راستا نسبت تامین نیاز از محل تولیدات داخلی كه در سال 1393 حدود 52 درصد بود را با به اجرا درآوردن این تكلیف قانون، این نسبت در سال 1395 به 82 درصد افزایش یافت و در سال 1396 نیز برنامه رساندن این نسبت به بیش از 91 درصد در دستور كار قرار دارد.

وی همچنین یكی از علل مهم كاهش قابل توجه میزان قاچاق سیگار را در 3 سال اخیر ناشی از افزایش تولید داخلی اعلام نمود و از تشدید برخورد با عرضه سیگار توسط واحدهای غیر مجاز در سطح بازار خبر داد و تنها خرده‌فروشانی كه دارای پروانه خرده‌فروشی محصولات دخانی هستند را مجاز به فروش سیگار و سایر محصولات دخانی اعلام نمود و عرضه‌كنندگان غیر مجاز محصولات دخانی به عنوان قاچاقچی تلقی و با آنها برخورد می‌شود و تنها سه اتحادیه سوپرماركت، خواربارفروش و سقط‌فروش با شرایط خاصی برای واحدهای صنفی تابعه خود اقدام به صدور پروانه خرده‌فروشی محصولات دخانی می‌كنند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 183

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد