واردات كدو تنبل با ریسك قرنطینه متوسط از كشور ایتالیا
واردات كدو تنبل با ریسك قرنطینه متوسط از كشور ایتالیا

خانه واردات كدو تنبل با ریسك قرنطینه متوسط از كشور ایتالیا

واردات كدو تنبل با ریسك قرنطینه متوسط از كشور ایتالیا

سازمان حفظ نباتات واردات كدوتنبل از كشور ایتالیا و بذر كوكب از كشور هلند  را در فهرست كالاهای با ریسك قرنطینه‌ای متوسط قرار داده است و واردات آنها را منوط به رعایت شرایط قرنطینه‌ای  و بازدید و بررسی‌های كارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرك ترخیص كننده جهت اجرا دانسته است.

واردات كدو تنبل از ایتالیا

همچنین سید جمال مدرسی‌دره مدیر كل حوزه بازرگانی وزارت جهاد كشاورزی به علی آبادی فراهانی مدیر كل  دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران با موضو ع نامه ” اعلام شرایط قرنطینه‌ای واردات بذر كوكب از كشور هلند و بذر كدو تنبل (حلوایی) از كشور ایتالیا” آمده است:

«احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 30834/730 مورخ 95/12/14 سازمان حفاظت نباتات كشور، موضوع اعلام شرایط قرنطینه‌ای واردات بذر كوكب Dahlia variabllis Dahilia seed جهت كاشت از كشور هلند، بذر كدو تنبل (حلوایی) Cucurbita muschata Pumpkin جهت كاشت از كشور ایتالیا، به استحضار می‌رساند واردات محصولات مذكور از كشورهای فوق در فهرست كالاهای با ریسك قرنطینه‌ای متوسط قرار داشته و انجام آنها منوط به رعایت شرایط قرنطینه‌ای پیوست و نیز بازدید و بررسی‌های كارشناسان قرنطینه در مرز ورودی و گمرك ترخیص كننده جهت اجرا در مبادی مربوط ارسال می‌گردد، خواهشمند است دستور فرمایید موارد مذكور جهت اجرا به مراجع ذیربط ابلاغ گردد.»

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 358

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد