واردات لاستیك‌ خودروهای معدنی و راه‌سازی بدون نمایندگی مجاز در داخل كشور به شرط نداشتن تولید داخل آزاد اعلام شد
واردات لاستیك‌ خودروهای معدنی و راه‌سازی بدون نمایندگی مجاز در داخل كشور به شرط نداشتن تولید داخل آزاد اعلام شد

خانه واردات لاستیك‌ خودروهای معدنی و راه‌سازی بدون نمایندگی مجاز در داخل كشور به شرط نداشتن تولید داخل آزاد اعلام شد

واردات لاستیك‌ خودروهای معدنی و راه‌سازی بدون نمایندگی مجاز در داخل كشور به شرط نداشتن تولید داخل آزاد اعلام شد

به گزارش تیتر شهر:با دستور مستقیم وزیر صنعت، واردات لاستیك‌ خودروهای معدنی و راه‌سازی بدون نمایندگی مجاز در داخل كشور به شرط نداشتن تولید داخل آزاد اعلام شد.

واردات لاستیك خودرو صنعتی

با دستور مستقیم وزیر صنعت، واردات لاستیك‌ خودروهای معدنی و راه‌سازی بدون نمایندگی مجاز در داخل كشور به شرط نداشتن تولید داخل آزاد اعلام شد.بنا بر دستور محمدرضا نعمت زاده مبنی بر مساعدت حل مشكلات معدن كاران، علی خلج سرپرست دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت با ارسال نامه‌ای به گمركات و مناطق آزاد، واردات لاستیك خودروهای معدنی و راه‌سازی بدون نمایندگی مجاز در داخل كشور،  در صورت نداشتن تولید داخلی را مجاز اعلام كرد.

بر اساس آیین نامه های وارداتی، واردات برندهای خارجی لاستیك تنها در صورتی مجاز است كه نمایندگی رسمی در ایران داشته باشند. بر اساس دستور نعمت زاده این شرط برای لاستیك خودروهای معدنی و راه سازی برداشته شده است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 226

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد