واردات پرتقال و نارنگی، مشروط آزاد شد 3 كیلو پرتقال صادر، 1كیلو وارد
واردات پرتقال و نارنگی، مشروط آزاد شد 3 كیلو پرتقال صادر، 1كیلو وارد

خانه واردات پرتقال و نارنگی، مشروط آزاد شد 3 كیلو پرتقال صادر، 1كیلو وارد

واردات پرتقال و نارنگی، مشروط آزاد شد 3 كیلو پرتقال صادر، 1كیلو وارد

وزیر جهاد كشاورزی طی نامه‌ای به وزیر صنعت اعلام كرد: بازرگانان محصولات كشاورزی درصورت صادرات 3كیلوگرم پرتقال و نارنگی می‌توانند یك كیلوگرم

واردات و صادرات پرتقال و نارنگی

از محصولات یادشده از تاریخ 15 اردیبهشت تا 15 شهریور‌ سال 1396 را وارد كنند.گفتنی است؛ این اقدام در راستای سیاست بازار درمقابل بازار انجام خواهد شد كه پیش از این نیز، واردات میوه موز به صادرات سیب درختی ازكشور مشروط شده بود. براساس این گزارش، پیش از این واردات میوه جز موز، انبه، نارگیل و آناناس به كشور ممنوع بود اما همواره شاهد قاچاق گسترده انواع میوه‌های خارجی به بازار بودیم كه این مسأله باعث شده بود برخی كارشناسان پیشنهاد كنند دولت برای جلوگیری از ورود آفات قرنطینه‌ای به كشور، واردات میوه را آزاد كند.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 274

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد