واردات 135 تن لاستیك فرغون در شش ماه
واردات 135 تن لاستیك فرغون در شش ماه

خانه واردات 135 تن لاستیك فرغون در شش ماه

واردات 135 تن لاستیك فرغون در شش ماه

واردات 135 تن لاستیك فرغون در شش ماه/ محدودیت های قانونی، مهمترین عامل ضعف در بخش های تولیدی ، امسال گمرك ایران در 6 ماه منتهی به شهریور ماه سال جاری، بیش از 135 تن لاستیك فرغون به ارزش دلاری 172,301  و ارزش ریالی  5,325,203,105 وارد كرده است.

واردات لاستیك فرغون

عسگر راستگو مدیرعامل كارخانه ورشكسته شده تولید لاستیك فرغون اظهار داشت: كارخانه من با كیفیت بالایی لاستیك فرغون تولید می كرد اما به دلیل مشكلات متعدد فعالیت اقتصادی در ایران نتوانستم به فعالیت لاستیك سازی ادامه بدهم و بعد از اینكه به دلیل بدهی بانكی مجبور شدم چند كارخانه ام را بفروشم؛ بانك اموال ضامن هایم را هم توقیف كرد و ضامن های بانكی من هم اكنون خانه هایشان را از دست داده اند.

وی اظهار كرد: دلیل اینكه تولیدكننده لاستیك به این میزان در ایران كم است قوانین و سازوكارهای وحشتناك اقتصادی است كه اكثر تولید كنندگان را تا مرز ایست قلبی برده است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 357

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد