واردكنندگان كالاهای مصرفی نمی‌توانند از وام‌های خارجی استفاده كنند
واردكنندگان كالاهای مصرفی نمی‌توانند از وام‌های خارجی استفاده كنند

خانه واردكنندگان كالاهای مصرفی نمی‌توانند از وام‌های خارجی استفاده كنند

واردكنندگان كالاهای مصرفی نمی‌توانند از وام‌های خارجی استفاده كنند

واردكنندگان كالاهای مصرفی نمی‌توانند از وام‌های خارجی استفاده كنند ، به گزارش ایلنا از وزارت اقتصاد و دارایی در اطلاعیه‌ای در خصوص استفاده از خطوط اعتباری  اعلام كرد: خطوط اعتباری با چین، كره و یا هر بانك و كشور دیگری میتواند توسط بخش دولتی یعنی برای پروژه های دولتی مانند بخشهای حمل ونقل، انرژی یا مدیریت منابع آب و نظائر آن استفاده شود.

البته فقط پروژه های دولتی كه شرایط لازم را داشته باشند میتوانند از خطوط اعتباری توافق شده و در اختیار، استفاده كنند و باید كلیه مراحل بررسی و تاییدی داخل و سپس مصوبه شورای اقتصاد را اخذ كرده باشند. هیچ دستگاه دولتی نمی تواند مستقیما و بدون طی مسیر قانونی موجود از منابع فوق استفاده كند.

بر اساس این گزارش، در مورد بخش خصوصی هم هیچ محدودیتی در اینكه چه مقدار از این منابع توافق شده را استفاده كنند وجود ندارد.همچنین پروژه های بخش خصوصی هم مثل پروژه های بخش دولتی باید مسیر مشابهی را ، البته با اندك تغییراتی كه به بخش خصوصی طبق قانون مربوط میشود ، و بعد از اخذ مجوزها و تاییدیه های لازم از بانك عامل و بانك مركزی استفاده كنند؛ بنابراین اظهار نظر اعلام شده دقیق و صحیح نیست.

در این گزارش آمده است: همانطور كه قبلا هم توضیح داده شده است قراردادهای مذاكره شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی( سازمان سرمایه گذاری)  و بانك مركزی كه نهایتا پس از طی مراحل خود به امضا رسیده اند ، تا قبل از استفاده از آنها ، هیچگونه بدهی برای دولت یا بخش خصوصی ایجاد نمیكند.

لازم به ذكر است كه امضای این قراردادهای خطوط اعتباری كه از محل آنها  پروژه های بخش خصوصی و دولتی میتوانند پس از طی مراحل قانونی فاینانس شوند، اولا با تاكید برنامه توسعه ششم و بودجه مصوب سال 1396 مصوب مجلس شورای اسلامی است.

ثانیا حتی اگر از آنها باندازه كافی استفاده هم نشود، اما نفس این توافقات بزرگ مالی كه نشان دهنده آمادگی بانكها و موسسات بزرگ مالی و بیمه ای خارجی و بین المللی برای همكاری با ایران است، نشانه اعتبار در ثبات و كشور بوده و در كاهش رتبه ریسك اعتباری ایران كه مرتبا توسط دشمنان خارجی تبلیغ میشود موثر است.

این گزارش حاكی است، اینكه چقدر از این منابع برای فاینانس پروژه ها استفاده شود تابع قوانین و مقررات داخلی و مصوب است وظیفه سازمان سرمایه گذاری و بانك مركزی تلاش برای فراهم ساختن و جلب منابع مالی برای كشور است.

بهره برداری هستند و چنانچه تجهیزاتی برای اجرای پروژه ای كه مصوبه شورای اقتصاد و سایر تاییدیه ها و مجوزهای لازم را داشته باشند ،بخشی از وام مصوب میتواند برای آن منظور استفاده شود. لذا بر خلاف برخی اظهار نظر ها كه امضای این قراردادها را باعث افزایش واردات كالاهای تجاری و مصرفی به كشور میدانند، وارد كنندگان كالاهای مصرفی وتجاری نمیتوانند از آنها استفاده كنند و اخذ وامهایی برای واردات كالاهای مصرفی و تجاری در حوزه اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان سرمایه گذاری نیست.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 241

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد