چارت سازمانی

چارت سازمانی

خانه چارت سازمانی

مالی و اداری

آقای بهزاد دوانی

مدیر عامل
مالی و اداری

دکتر هومن درخشانیان

قائم مقام مدیر عامل
مالی و اداری

دکتر هومن درخشانیان

معاونت بازاریابی و فروش
مالی و اداری

خانم سعیده ماهرویی

کارشناس دیجیتال مارکتینگ
مالی و اداری

خانم پرستو لطیفی

رییس CRM
مالی و اداری

خانم نازلی زنجانی

مشاور فروش
مالی و اداری

آقای سعید سلیقه

معاونت عملیات
مالی و اداری

آقای یدالله نورایی

مدیر فنی نمایندگان
مالی و اداری

خانم میترا کائید

مدیر ترخیص بندرعباس و بوشهر
مالی و اداری

آقای مصطفی رضایی

مدیر صادرات ، گمرک ایران و امور بانکی و گمرک
مالی و اداری

خانم مرضیه طاهری مهر

مدیر استاندارد
مالی و اداری

خانم مریم مذکوری

مدیر ثبت سفارش
مالی و اداری

آقای مرتضی عامری

کارشناس ثبت سفارش
مالی و اداری

آقای امیر رنجبر

رئیس دفتر بندر عباس
مالی و اداری

آقای هومن درخشانیان

مدیر امور اجرایی و اداری
مالی و اداری

آقای عباسعلی نوری

مدیر مالی
مالی و اداری

خانم بهناز عربی

مسئول دفتر
مالی و اداری

خانم صفورا مرشدی

کارشناس حسابداری
مالی و اداری

خانم ندا کوشانفر

کارشناس گزارش های مدیریت
مالی و اداری

آقای حسین میرعلیها

تحصیلدار
مالی و اداری

خانم پوران محمدی

خدمات
مالی و اداری

آقای حبیب سرکانی

خدمات
تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد