چگونگی صدور كارت بازرگانی
چگونگی صدور كارت بازرگانی

خانه چگونگی صدور كارت بازرگانی

چگونگی صدور كارت بازرگانی

بر اساس تعریف گمرك،كارت بازرگانی مجوزی است كه دارنده آن چه شخصی حقیقی باشد چه شخصیتی حقوقی، می‌تواند با داشتن آن اقدام به تجارت در عرصه واردات و صادرات كالا كند. این تجارت از ثبت سفارش و ترخیص كالا تا واردات از مناطق آزاد، حق العمل‌كاری در گمرك و صادرات كالاهای مجاز را در بر دارد.

بسیاری از افراد علاقمند به فعالیت های بازرگانی، برای دریافت كارت بازرگانی از طریق وزارت بازرگانی اقدام می‌كنند. اگر درك درستی از نحوه درست این كارت وجود نداشته باشد، با تمام مزیت‌هایش می تواند دردسرساز هم باشد.

در همین راستا چند ماه پیش كه در خبرها خواندیم عده ای با اجاره دادن كارت های بازرگانی شان به قاچاق كالا در كشور دامن زده اند و یا عده ای از صادركنندگان برای فرار از زیر بار برخی قوانین، با كارت بازرگانی دیگر افراد (كه عمدتا هم روستایی بوده‌اند) اقدام به واردات كالا می‌كرده‌اند.

كاربردها

1 –  ثبت سفارش و ترخیص كالا
2 –  واردات از مناطق آزاد
3 –  مبادرت به حق العمل كاری در گمرك
4 –  صادرات كلیه كالاهای مجاز

شرایط صدور

الف) اشخاص حقیقی ایرانی

داشتن حد اقل 21 سال تمام.

برگ پایان خدمت نظام  و یا برگ معافیت برای آقایان.

داشتن سه سال سابقه فعالیت های تجاری / تولیدی به تائید دونفر از دارندگان كارت بازرگانی و یا داشتن مدرك مجوز تولید صادره یكی از وزارتخانه متبوع.

داشتن محل كسب ( متناسب با رشته فعالیت ) اعم از ملكی/استیجاری.

داشتن دفاتر قانونی با ارائه اظهار نامه های ثبتی.

داشتن حساب جاری معتبر نزد یكی از بانك‌های عامل كشور.

ب) اشخاص حقیقی غیرایرانی

داشتن كلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی به استثنای برگ پایان خدمت نظام/معافیت.

داشتن پروانه كار و اقامت معتبر.

مدارك لازم برای اشخاص حقیقی

1 – در خواست صدور كارت بازرگانی

2 –  كپی مدرك تحصیلی (حداقل دیپلم)

3 – كپی كارت ملی

4 –  تكمیل 1 برگ فرم عضویت اتاق (تایپ فارسی-لاتین)

5 – تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی

6 – تكمیل 2 برگ فرم مشخصات بازرگانی (تایپ فارسی)

7 – اصل و كپی فرم بانك مبنی بر حسن اعتبار بانكی

8 – تكمیل فرم مشخصات فردی و اعلام معرفین و كپی كارت بازرگانی به انضمام نامه كتبی از معرفین مبنی بر تایید سابقه تجاری بیش از 3 سال (دارندگان مدارك دانشگاهی و هم‌چنین دارندگان مجوز تولید از یكی ازوزارت‌خانه‌های تولیدی نیاز به معرف ندارند.

9 – اصل و كپی فرم تعهدنامه دریافت كارت بازرگانی و تصدیق امضا متقاضی توسط دفاتر اسناد رسمی.

10 – دو برگ اصل اظهارنامه ثبت نام در دفاتر بازرگانی كه به گواهی اداره ثبت شركت‌ها رسیده باشد.

11 – اصل و كپی گواهی پلمپ دفاتر، از اداره ثبت شركت‌ها.

12 – اصل و فتوكپی گواهی عدم سوء پیشینه.

13 – 5 قطعه عكس 4×3 .

14 – دو سری فتوكپی از كلیه صفحات شناسنامه متقاضی (حداقل سن 21 سال تمام) و رویت اصل آن.

15 – دو برگ فتوكپی كارت پایان خدمت و معافیت از خدمت سربازی برای آقایان و رویت اصل آن.

16 – دو سری فتوكپی از كلیه صفحات سند مالكیت شش دانگ یا ارائه اجاره‌نامه محضری محل كار. (در صورت عادی بودن اجاره نامه محل كار، ارائه دو سری فتوكپی از كلیه صفحات سند مادر با رویت اصل سند، چنانچه سند به صورت مشاع تنظیم شده علاوه بر رعایت موارد تعیین شده در این بند، ارائه رضایت نامه كتبی سایر مالكین از طرف متقاضی كارت الزامی است.

17 – اصل و فتوكپی فیش واریزی به حساب سازمان بازرگانی استان با ذكر نام شركت.

18 – اصل فیش حق عضویت بسته به میزان سرمایه طبق فیش تقدیمی و فیش حق تمبر.

تذكر1. كارمندان تمام وقت دستگاه‌های دولتی نمی‌توانند كارت بازرگانی دریافت كنند.

تذكر2. در صورتی كه متقاضی نتواند برای انجام امور مربوطه شخصا مراجعه نماید مراجه كننده ملزم به ارائه وكالتنامه رسمی و یا معرفی نامه از طرف متقاضی است.

تذكر3. هر شخص بیش از یك كارت بازرگانی اعم از حقوقی و یا حقیقی نمی‌تواند داشته باشد.

موارد معافیت از داشتن كارت بازرگانی

1 – شركت تعاونی مرز نشینان

2 – ملوانان ایرانی شاغل در شناورهایی كه در بین سواحل ایران و سایر كشورها در تردد هستند.

3 – پیله وران

4 – كارگران ایرانی شاغل در خارج از كشور در صورت داشتن كارنامه شغلی از وزارت كار.

5 – كالاهایی كه صدور آنها به تشخیص گمرك برای فروش نیست.

ابطال كارت بازرگانی

مدت اعتبار این كارت حسب درخواست متقاضیان از یك تا پنج سال بوده كه در صورت تائید توسط وزارت بازرگانی معتبر  است.

الف) ابطال اختیاری/انصراف

اشخاص اعم ازحقیقی و حقوقی در صورت انصراف از داشتن كارت بازرگانی می‌توانند با ارائه مدارك ذیل به اتاق‌های بازرگانی و تعاون اداره كل مقررات صادرات و واردات یا سازمان‌های بازرگانی استان‌ها تقاضای ابطال كارت كنند.

ب) ابطال اجباری

در صورتی‌كه بعد از صدور كارت بازرگانی مشخص شود كه دارنده كارت فاقد یك یا چند شرط از شرایط دریافت كارت است و یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذكور شده است، وزارت بازرگانی می‌تواند نسبت به ابطال كارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی و صنایع  ایران یا اتاق تعاون حسب مورد می‌رساند.

در صورتی كه این امر برای اتاق بازرگانی یا اتاق تعاون مشخص شود باید موضوع را جهت ابطال به وزارت بازرگانی منعكس نماید.

در ضمن افرادی كه مرتكب قاچاق شوند طبق ماده 30 قانون امور گمرك ایران اگر دارای كارت بازرگانی باشند در صورت محكومیت علاوه بر مجازات‌های مربوط از عضویت اتاق بازرگانی شعب آن در شهرستان به صورت موقت یا دائم محكوم و كارت بازرگانی نیز باطل می‌شوند.

در صورتی كه موضوع به دادگاه ارجاع شده باشد بنا به پیشنهاد گمرك و تشخیص كمیسیون مركب از نمایندگان وزارت اقتصاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اداره كل گمرك ممكن است بصورت موقت یا دائم از عضویت  اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران محروم گردند . در هر حال این اقدام مانع از تعقیب مرتكب در مراجع قانونی نخواهد بود.

 
 

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 349

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد