گمرك ایران كارنامه تجارت خارجی كشور را در 11 ماهه سال جاری منتشر كرد
گمرك ایران كارنامه تجارت خارجی كشور را در 11 ماهه سال جاری منتشر كرد

خانه گمرك ایران كارنامه تجارت خارجی كشور را در 11 ماهه سال جاری منتشر كرد

گمرك ایران كارنامه تجارت خارجی كشور را در 11 ماهه سال جاری منتشر كرد

گمرك ایران كارنامه تجارت خارجی كشور را در 11 ماهه سال جاری منتشر كرد.بر این اساس صادرات غیر نفتی ایران به 38 میلیارد و492 میلیون دلار رسید كه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 21 صدم درصد افزایش داشته است.

میزان واردات ایران در مدت یاد شده به  38 میلیارد و 415 میلیون دلار رسید كه در مقایسه بامدت مشابه سال قبل 3 و 47 صدم درصد رشد داشته است.مازاد تراز تجاری ایران در این مدت به مثبت 77 میلیون دلار رسید كه نشان می دهد تراز تجاری كشورمان همچنان مثبت است.

پرونده گمرك برای 11 ماه اخیر

ارزش دلاری تجارت خارجی ایران در 11 ماهه سالجاری در مجموع به 76 میلیارد و 907 میلیون دلار رسید كه در مقایسه با پارسال یك و 8 دهم درصد رشد داشته و تجار ایرانی یك میلیارد و 371 میلیون دلار بیشتر از پارسال با سایر كشورها تجارت داشته اند كه نشان دهنده بزرگتر شدن تجارت خارجی ایران طی یازده ماهه سالجاری است.مجموع ارزش تجارت خارجی ایران در 11 ماهه سال گذشته 75 میلیارد و 536 میلیون دلار بود.

در این مدت تشریفات گمركی 30 میلیون و  5 هزار تن كالای وارداتی و 111 میلیون و 812 هزار تن كالای صادراتی در گمركات سراسر انجام شده كه در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به ترتیب 3 و 97 صدم درصد كاهش و 32 و 49 صدم درصد افزایش داشت.

در این مدت میعانات گازی با 6 میلیارد و 571 میلیون دلار، عمده‌ترین كالای صادراتی كشورمان بود كه17 و 7 صدم درصد از كل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده است. گازهای طبیعی مایع شده نیز با یك میلیارد و 952 میلیون دلار و سهم 5 و 7 صدم درصدی در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن به ترتیب روغن‌های سبك و فرآورده‌ها به جز بنزین با یك میلیارد و365 میلیون  دلار و سهم 3 و 55 صدم درصدی، گازهای نفتی و هیدروكربورهای گازی شكل مایع شده با یك میلیارد و106 میلیون دلار و سهم 2 و 87 صدم درصدی و پروپان مایع شده با 1 میلیارد و 77 میلیون دلار و سهم 2 و 80 صدم درصدی قرار دارند.

اقلام عمده وارداتی طی یازده ماهه سال 1395 به ترتیب شامل ذرت دامی به ارزش یك میلیارد و 300 میلیون دلار، لوبیای سویا به ارزش848 میلیون دلار، قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری به ارزش730 میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم موتور1500تا 2000سی سی به ارزش 705 میلیون دلار و وسایل نقلیه موتوری با حجم موتور2000تا2500سی سی به ارزش 572  میلیون دلار بود.

 چین همچنان جایگاه خود را به عنوان بزرگ‌ترین خریدار كالاهای ایرانی حفظ كرده است به طوری كه در یازده ماهه سال‌جاری حجم صادرات غیرنفتی كشورمان به چین به 7 میلیارد و 298 میلیون دلار رسید كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6 و 91 صدم درصد افزایش داشته است كه بهترین رشد در میان دیگر كشورهای عمده خریدار كالای ایرانی را داشته است. پس از چین به ترتیب امارات متحده عربی با 6 میلیارد و 141 میلیون دلار، عراق با 5 میلیارد و 514 میلیون دلار، تركیه با 2 میلیارد و 958 میلیون دلار و جمهوری كره با 2 میلیارد و 691 میلیون دلار قرار دارند.

آمار تجارت خارجی كشورمان در یازده ماهه سال‌جاری نشان می‌دهد، كه رتبه‌های اول تا چهارم كشورهای عمده صادركننده كالا به ایران به ترتیب به كشورهای چین با 9 میلیارد و 373 میلیون دلار، امارات متحده عربی با 5 میلیارد و 797 میلیون دلار، جمهوری كره با 3 میلیارد و 27 میلیون دلار و تركیه با 2 میلیارد و 389 میلیون دلار اختصاص دارد. روند واردات ایران از چین 9 صدم درصد افزایش و به ترتیب كشورهای مذكور 15 و 2 صدم درصد، 9 و 57 صدم درصد و 10 و 99 صدم درصد كاهش داشته است.واردات ایران از آلمان در یازده ماهه سالجاری  به دو میلیارد و 170 میلیون دلار رسید و این كشور پنجمین كشور عمده طرف معامله با كشورمان بود .واردات ایران از آلمان در این مدت 36 و 30 صدم درصد رشد داشته است .

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 329

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد