گمرك باید برای حل مشكلات واردات وارد عمل شود
گمرك باید برای حل مشكلات واردات وارد عمل شود

خانه گمرك باید برای حل مشكلات واردات وارد عمل شود

گمرك باید برای حل مشكلات واردات وارد عمل شود

گمرك باید برای حل مشكلات واردات وارد عمل شود . اسدالله عسكراولادی عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در گفتگو با سایت خبری اتاق تهران دراین‌باره گفت: گمرك درزمینه صادرات عملكرد قابل قبولی دارد.

حل مشكلات گمرك

 

در حال حاضر برای صدور مواد خام و كالای ایرانی در گمرك با مشكل مواجه نیستیم و بروكراسی صادرات تا حد زیادی كنترل‌شده است.وی افزود:هرچند راه‌اندازی پنجره واحد به تسریع صادرات كمك كرده است اما مشكلات واردات هم چنان پابرجاست.عسكراولادی گفت: هنوز درزمینه واردات به دلیل مدت‌زمان طولانی ترخیص كالا گلایه‌هایی وجود دارد. گمرك قول می‌دهد كه به‌طور متوسط ترخیص كالا یك هفته به طول بینجامد این در حالی است كه  این فرایند از یك تا سه ماه طول می‌كشد.رئیس اتاق ایران و روسیه با اشاره به افزایش هزینه‌های ناشی انبارداری و توقف كالا به دلیل بروكراسی بخش واردات گفت: درزمینه صادرات گمرك كمك زیادی به فعالان اقتصادی كرده است. بخش زیادی از مسائل واردات مربوط به مجوزهای وزارت بهداشت، سازمان استاندارد است.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 214

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد