گمرك در مبادی ورودی مناطق آزاد كشور مستقر می‌شود
گمرك در مبادی ورودی مناطق آزاد كشور مستقر می‌شود

خانه گمرك در مبادی ورودی مناطق آزاد كشور مستقر می‌شود

whatsapp: 09018317541 02142326

گمرك در مبادی ورودی مناطق آزاد كشور مستقر می‌شود

به گزارش روابط عمومی گمرك ایران، فرود عسگری با بیان این مطلب افزود: با استقرار گمرك در مبادی ورودی مناطق آزاد كشور این سازمان وظیفه دارد نسبت به ارزشگذاری كالاهای وارده به مناطق آزاد اقدام كرده و مناطق آزاد براساس ارزش اعلامی گمرك، مقررات خود را برای اخذ عوارض در نظر بگیرد.

بنابراین گزارش پیش از این گمرك صرفاً در مبادی خروجی مناطق آزاد مستقر بود.در ادامه این بخشنامه تأكید شده است كالاهای موضوع لیست موافقت‌نامه ترجیحی ایران با تركیه (مخصوصاً پوشاك) صرفاً به صورت تجاری و بدون اعمال هرگونه تخفیف منطقه و با رعایت شرایط عمومی صادرات و واردات كشور و سایر مقررات و بخشنامه‌های مربوطه و نیز داشتن گواهی مبداء و همچنین حمل مستقیم از كشور تركیه، پس از انجام تشریفات گمركی قابل ترخیص است.

بر این اساس موافقت‌نامه‌های تعرفه ترجیحی و كالاهای مشمول لیست مذكور می‌بایست در چارچوب تعرفه‌های مصوب قرار گیرد تا شرایط مساعد برای رقابت منصفانه تجاری و اقتصادی بین طرف‌های متعاهد فراهم شود. همچنین می‌بایست مبادله كالاهای مشمول موافقت‌نامه تعرفه ترجیحی بین دو كشور ایران و تركیه در چارچوب توافق به‌عمل آمده بین دو كشور صورت گیرد تا از ایجاد هرگونه تخفیفات مضاعف جلوگیری شود.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 849

Please comment on this post

Safe and stable business with Persian Tejarat Davan group co
a good sense of trust
021-42326 WhatsApp