گیج فشار
گیج فشار

خانه گیج فشار

گیج فشار

به نام خدا

گیج فشار (Pressure Gauge)

از جمله مهمترین كمیت های مورد اندازه گیری در واحد های صنعتی، كمیت فشار می باشد، بگونه ای كه برای تعین نوع تجهیزات

ابزار دقیق معمولا یكی از آیتم هایی كه همواره مورد سوال است ، فشار سیستم و در نتیجه ماكزیمم فشار قابل تحمل آن می

 باشد.از اینرو همواره نیازمند تجهیزاتی هستیم تا با توجه به شرایط محیطی و استاندارد های مربوط بتوانند فشار سیستم را اعلام

كنند و با توجه به آن عمل می كنند

تعریف انواع فشار :

1-فشار مطلق( Absolute Pressure):فشار خلاء را صفر مطلق مینامند و اگر فشار را نسبت به صفر مطلق اندازه

گیری كنیم ،آنرا فشار مطلق (Pabs)مینامیم.در این صورت فشار مطلق در سطح دریا 1 اتمسفر است.

2-فشار اتمسفر(Atmospheric Air Pressure):این نوع فشار بیشترین كاربرد را در سطح زمین دارد كه به اصطلاح

آنرا Pamb مینامند.این فشار حاصل لایه های اتمسفری بوده كه در اطراف زمین میباشد.ارتفاع اتمسفر حدود 500 كیلو متر

است.مقدار این فشار بستگی به عواملی مانند:چگالی هوا،ارتفاع از سطح دریا،دمای هوا و سرعت وزش باد دارد.بیشترین مقدار فشار

اتمسفری در سطح دریا میباشد و در ارتفاع بالا به شدت كاهش می یابد.فشار اتمسفر در سطح دریا حدود 760 میلیمتر جیوه است

و این مقدار بسته به شرایط جوی تا 5 درصد تلرانس دارد.

3-فشار نسبی(Gage Pressure): اگر فشاری را با فشار اتمسفر مقایسه كنیم آنرا فشار نسبی گویند كه به اصطلاح آنرا

(Pe) مینامند.در این صورت فشار نسبی در سطح دریا صفر و در عمق 2 متری آب 1962 پاسكال است.در فشار نسبی با اعداد منفی

نیز سر و كار داریم و برای فشار مكش (Vacuum) این اعداد استفاده میشوند. رابطه فشار مطلق،فشار نسبی و فشار اتمسفر عبارت

است از    Pabs=Pamb+Pe

4-فشار تفاضلی(Differential Pressure)

اگر بخواهیم اخنتلاف فشار بین دو سیستم را اندازه گیری كنیم باید از دستگاهی استفاده كنیم كه قابلیت اندازه گیری تفاضلی بین

این دو فشار را داشته باشد.

انواع گیج فشار عبارتند از :

  • گیج فشار عقربه ای
  • گیج فشار دیجیتال
  • گیج فشار تست
  • گیج فشار روغنی
  • گیج فشار تفاضلی
  • گیج فشار منفی
  • گیج فشار خلاء
  • گیج فشار دیافراگمی
  • گیج فشار اكسیژن

 

انواع این گیج فشار را با ماركهای مختلف اعم از:

گیج فشارویكا / گیج فشار WIKA

گیج فشارایندومارت / گیج فشار INDUMART

گیج فشار تی جی وان / گیج فشارTG1

گیج فشار آشكرافت / گیج فشارASHCROFT

گیج فشارنوافیما / گیج فشارNUOVA FIMA

گیج فشارفیما / گیج فشار FIMA

گیج فشاردراك / گیج فشارDRUCK

گیج فشارپكنز / گیج فشارPAKKENS

گیج فشاروینترز / گیج فشار .WINTERS

 

گیج فشار كه از مكانیزم مكانیكی بوردون تیوب یا دیافراگی و در بعضی موارد بیلوز المنت استفاده میكند با تغییر حالتی كه المنت

اندازه گیر در اثر فشار پیدا میكند و انتقال این تغییر حالت به یك عقربه كه بر حسب فشار بر روی یك صفحه كالیبره شده است به

سادگی مقادیر فشار  در گستره ای وسیع حتی تا 1000 بار اندازه گیری میكنند. سنسور فشار عموماً فشار گاز یا مایع را اندازه می

گیرد. فشار به اصطلاح نیروی لازم برای جلوگیری از پخش شدن مایع است و معمولاً به صورت نیرو بر سطح تعریف می شود. سنسور

فشار معمولاً به صورت مبدل كار می‌كند و سیگنالی تابع اثر فشار تولید می كند. برای این منظور می توان سیگنال الكتریكی را در

نظر گرفت. سنسورهای فشار روزانه برای كنترل و مانیتورینگ هزاران كاربرد استفاده می شوند. سنسورهای فشار می توانند به

طور غیر مستقیم برای اندازه گیری سایر متغیرها استفاده شوند. برای مثال: دبی سیال/ گاز، سرعت، سطح مایع و ارتفاع از این متغیرها

 هستند. به سنسورهای فشار، مبدلهای فشار،ترنسمیتر فشار، فرستنده فشار، نشاندهنده فشار، پیزومتر و مانومتر و … نیز

 گفته می شود. مثالی از كاربرد این نوع سنسور را می توان در اندازه گیری فشاراحتراق سیلندر موتور و یا گاز توربین مشاهده كرد.

 این سنسورها به طور عمده از مواد پیزوالكتریك مانند كوارتز ساخته شده اند. بعضی از سنسورهای فشار مانند آنچه در دوربین‌های

 كنترل ترافیك دیده می شود، به صورت باینری (دودویی) و خاموش/ روشن كار می كنند. برای مثال وقتی فشاری به سنسور

فشار اعمال می شود، سنسور یك مدار الكتریكی را قطع یا وصل می كند. این سنسورها به سوئیچ فشار معروف هستند.

یكای فشار

فشار با یكاهای مختلفی بیان میشود. یكای استاندارد ما در دستگاه SI پاسكال میباشد كه برابر(1Pa=1N/m2) میباشد. یك پاسكال

برابر مقدار یك نیوتن نیروست كه بر یك متر مربع سطح جسمی وارد میگردد. بهترین یكایی كه میتواند مرجعی برای سایر یكاها به

كار برده شود اتمسفر یا جو (Atmospher ) است كه به صورت فشارمتوسط هوا در سطح دریا تعریف میشود. همچنین برحسب

واحد های bar،mbar،mmHg،psi،mmH2O نیز بیان می شوند.

چون پاسكال یكای كوچكی برای فشار است معمولا از كیلو پاسكال(kpa) كه برابر 1000 پاسكال است، استفاده میكنند. هر جو تقریبا

برابر 100 kpa است. هواشناسان ازواحد میلی بار استفاده میكنند كه برابر یك دهم پاسكال است. از سایر واحدهای فشار میتوان

دین بر سانتیمتر مربع (dyn/cm2) یا torr را نام برد.

با تشكر فراوان   – یوسف امامی

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 239

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد