یكی از عوامل افزایش قیمت ارز ، تزلزل برجام است
یكی از عوامل افزایش قیمت ارز ، تزلزل برجام است

خانه یكی از عوامل افزایش قیمت ارز ، تزلزل برجام است

یكی از عوامل افزایش قیمت ارز ، تزلزل برجام است

دبیر كمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تزلزل در آینده برجام یكی از عوامل افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر است.سید حسن حسینی شاهرودی، با اشاره  به مساله افزایش نرخ در روزهای اخیر، گفت: بانك مركزی  موضوع سال نو میلادی و افزایش تقاضای ارز مرتبط با آن را دلیل افزایش تقاضای ارز  می‌داند اما حتما دلایل دیگری نیز در این افزایش یكباره و ركودزنی‌های دور از انتظار موثر است.  یكی از دلایل افزایش تقاضا رشد نقدینگی در ماههای اخیر می‌باشد كه بالاخره اثر آن در یك بازار سرریز می‌شود.

تزلزل برجام و افزایش نرخ ارز

وی افزود، قسمت قابل توجهی از افزایش تقاضای ارز در روزهای اخیر به موضوع تمدید قانون داماتو و مشكلاتی كه در آینده برای توافق برجام ایجاد خواهد شد، مربوط می‌شود.

حسینی ادامه داد، امیدوار هستیم دولت  با تدابیری كه در نظر گرفته هر چه سریع تر فضای ایجاد شده در بازار ارز را كنترل كند، در غیر این صورت رشد بی محابای نرخ دلار می تواند تبعات سنگینی را به اقتصاد كشور وارد كند.

حسینی در گفت و گو با تسنیم«پویا» تاكید كرد، فضای هیجانی كه اخیرا شكل گرفته، باعث هجوم مردم به بازاری مثل بازار ارز شده است. در شرایط فعلی رشد تقاضا  به شكل حبابی منجر به افزایش تقاضای ارز در سطوح مختلف شده است و در صورتی كه این  فضای هیجانی كنترل نشود حتما موجب بروز یك وضعیت نابسامان برای كشور  خواهد شد.

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 199

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد