26 دفتر گمركی از ترخیص لوازم یدكی منع شدند
26 دفتر گمركی از ترخیص لوازم یدكی منع شدند

خانه 26 دفتر گمركی از ترخیص لوازم یدكی منع شدند

26 دفتر گمركی از ترخیص لوازم یدكی منع شدند

به گزارش پایگاه خبری«عصرخودرو» به نقل از تسنیم ،  گمرك در بخشنامه‌ای 26گمرك و بازارچه‌های مرزی را از لیست ترخیص و واردات قطعی لوازم یدكی خارج كرد. پیشین از این همه گمركات از جمله دفاتر گمركی واقع در استانهای محروم نیز امكان انجام تشریفات واردات و ترخیص لوازم یدكی خودرو را داشته‌اند.

ممنوعیت 26 دفتر گمركی از ترخیص لوازم یدكی

در این بخشنامه آمده است، پیرو بخشنامه 75480 مورخ 94/4/24 معاون محترم فنی و امور گمركی وقت(موضوع تعیین گمركات تخصصی در رویه‌های واردات قطعی و صادرات قطعی) و بخشنامه ‌های پیروی آن منتهی به بخشنامه شماره 19688 مورخ 94/10/19 و در اجرای تصمیمات اتخاذ شده در جلسه مورخ 95/03/05كمیته ارتقا سلامت اداری، مقرر گردید گمركات ایلام، شهركرد، سندج، خرم آباد، سرو، خوی، تمرچین، پلدشت، منطقه ویژه اقتصادی پارس، بولخیر، كنگان، دیر، ریگ، دیلم، سجافی، میلك، میرجاوه، پیشین، بم، فریدون كنار، خمیر، تیاب، سیریك، جاسك، هرمز، یزدان و كلیه بازارچه‌های مرزی از پذیرش اظهارنامه و انجام  تشریفات گمركی واردات قطعی لوازم یدكی خودرو و موتور سیكلت خودداری نمایند.

به گزارش تسنیم، به تازگی شبهاتی در خصوص  ترخیص لوازم یدكی از استانهای جنوبی كشور منتشر شده است. كشورهای چین ژاپن،آلمان، كره جنوبی و آمریكا به ترتیب بیشترین صادرات و جذب مشتری در منطقه خاورمیانه در زمینه قطعات یدكی خودرو دارند

Author: persian / Date: 2017-10-26
0 238

Please comment on this post

تجارت امن و پایدار
حس خوب یک اعتماد